Hjelp for Skype

  Hvordan kan jeg laste ned MVA- eller GST-fakturaer i Skype Manager?

  Tilbake til søkeresultater

  Månedlige MVA- eller GST-fakturaer kan lastes ned fra administrator-instrumentpanelet til Skype Manager for spesifikke tildelinger. Du kan laste ned MVA- eller GST-fakturaer for en gitt måned den 5. neste måned, fakturaene blir tilgjengelige i seks måneder.

  Du kan lese mer om hvordan Skype legger til MVA eller GST her.
  VAT- eller GST-fakturaer er tilgjengelig for nedlasting for administratorer i følgende land:

  • Bulgaria
  • Kypros
  • Danmark
  • Estland
  • Ungarn
  • Italia
  • Latvia
  • Litauen
  • Malta
  • Portugal
  • Romania
  • Slovenia
  • Spania
  • Sveits


  Vi belaster ikke MVA eller GST når du kjøper eller tildeler Skype-kredit, så disse transaksjonene reflekteres ikke i månedlige MVA-/GST-fakturaer. Tildelinger av abonnementer eller Skype-nummer belastes MVA eller GST, så du vil se disse transaksjonene i de månedlige MVA-/GST-fakturaene.
   
  Medlemmers transaksjoner (Skype-kredit brukt for samtaler, SMS eller Wi-FI samt kjøp gjord med tildelt Skype-kredit) påføres MVA eller GST hvis den registrerte faktureringadressen til den personlig tilknyttede kontoen er i et land der MVA eller GST er gjeldende. Månedlige MVA-fakturaer for medlemstransaksjoner er tilgjengelig i enkelte land. Lær mer.

  Andre Skype Manager-rapporter er tilgjengelig i administrator-instrumentpanelet.

  Slik laster du ned en månedlig MVA-/GST-faktura:

  1. Logg påSkype Manager-administrator.
  2. Klikk på Rapporter på instrumentbordet for Skype Manager.

   Select Reports from Dashboard
  3. Klikk på Fakturaer.
  4. Velg måneden du ønsker MVA-/GST-fakturaen for og klikk på Last ned for å lagre fakturaen for tildelingen i PDF-format.


  Nedenfor er et eksempel på en MVA-/GST-faktura med hver kolonne forklart:
  VAT/GST example invoice

  1. Kundedetaljer: ditt navn og din adresse
  2. Fakturanummer: unik fakturaidentifkator
  3. Fakturadato: vanligvis den siste dagen i måneden
  4. Dato: transaksjonsdato
  5. Beskrivelse: anrop eller kjøp du har utført
  6. Type: i typefeltet kan du se om elementet er et kjøp, anrop eller en SMS.
  7. Nettobeløp: Beløpet betalt for elementet
  8. Avgifter: MVA-/GST-beløpet betalt for elementet
  9. Beløp: totalbeløp betalt inkludert MVA-/GST for elementet
  10. Totalt beløp for avgifter:: totalt MVA-/GST-beløp betalt for måneden
  11. Avgiftssats: den gjeldende avgiftssatsen brukt for å beregne MVA/GST
  12. Brutto totalbeløp: totalbeløp og betalt MVA/GST