Hjelp for Skype

  Hvordan kan jeg laste ned en MVA- eller GST-faktura?

  Tilbake til søkeresultater

  MVA- og GST-fakturaer er bare tilgjengelige for nedlasting for Skype-kunder som befinner seg i land som belaster MVA eller GST:

  • Bulgaria
  • Kypros
  • Danmark
  • Estland
  • Ungarn
  • Italia
  • Latvia
  • Litauen
  • Malta
  • Portugal
  • Romania
  • Slovenia
  • Spania
  • Sveits

  Hvis du ikke befinner deg i et av disse landene, kan du ikke laste ned en MVA-faktura, men du kan se en detaljert oversikt over alle Skype-transaksjonene og aktivitetene i det månedlige kontoutdraget.

  Obs! Skype Manager-administratorer som krever MVA- og GST-fakturaer, bør lese denne artikkelen.

  Du kan laste ned månedlige MVA- eller GST-fakturaer for en gitt måned på den 5. den neste måneden. Fakturaer er tilgjengelige i seks måneder. Vær oppmerksom på at Skype-kredit på månedlige fakturaer gjenspeiler faktisk kreditt som brukes, ikke beløpet som ble kjøpt.

  Slik laster du ned en MVA- eller GST-faktura:

  1. Logg på kontoen din.
  2. Klikk på Rapporter -fanen.
  3. Klikk på Fakturaer.
  4. Klikk på Last ned-koblingen ved siden av faktureringsmåneden du vil laste ned.

  Nedenfor er et eksempel på en faktura med hver kolonne forklart.

  1. Kundedetaljer: navnet ditt og adressen din
  2. Fakturanummer: unik fakturaidentifkator
  3. Fakturadato: vanligvis den siste dagen i måneden
  4. Dato: transaksjonsdato
  5. Beskrivelse: anrop eller kjøp du har utført
  6. Brukt: samtalevarighet eller antall sendte SMS-er
  7. Type: forteller deg om elementet er et kjøp, et anrop eller en SMS.
  8. Pris: enhetskostnad (per minutt for anrop eller per melding for SMS) for hvert element
  9. Nettobeløp: beløpet betalt for elementet
  10. Avgiftsbeløp: MVA- eller GST-beløpet betalt for elementet
  11. Beløp: totalbeløp betalt inkludert MVA eller GST for elementet
  12. Totalt beløp for avgifter: totalt MVA- eller GST-beløp betalt for måneden
  13. Avgiftssats: den gjeldende avgiftssatsen brukt til å beregne MVA eller GST
  14. Brutto totalbeløp: totalbeløp og betalt MVA og GST