Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Kan jeg logge på Skype med Facebook på en mobil enhet?

  Tilbake til søkeresultater

  Logg på med Facebook-funksjonen støttes ikke, bare på Skype for skrivebordet og Skype for Web. Hvis du vil bruke Skype på en mobil enhet, må logge på med en Skype navn eller Microsoft konto.

  Hvis du opprettet kontoen for Skype gjennom Facebook og ikke har en Skype navn eller Microsoft, anbefaler vi at du oppretter en ny konto for Skype. Du kan deretter logge på til den nye kontoen på Skype for mobilenheten.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34581

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop