Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Bekrefte telefonnummeret i Skype for Windows 10

  Tilbake til søkeresultater

  I Skype for Windows 10 ber vi deg bekrefte telefonnummeret du kan Legg automatisk til personer fra adresseboken som også er på Skype.

  Skype bruker denne informasjonen til å bekrefte din kontaktinformasjon og tillate andre å finne på Skype. Ved å bekrefte din kontaktinformasjon, kan vi sørge for at vi legger de riktige personene når automatisk legge til venner.

  Endres innstillingen senere, åpen Skype for Windows 10, velg Innstillingerog deretter under kontakter velger du ikke bruker adresseboken.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34681

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop