Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Hvorfor får jeg feilen "Skype kreditt nødvendig"?

  Tilbake til søkeresultater

  Når du ringer med din Skype minutter, kan du få feilmeldingen "Skype kreditt nødvendig". Du får denne feilmeldingen hvis du ikke har et aktivt abonnement eller Skype kreditt, eller hvis du prøver å ringe et land som ikke støttes av det gjeldende abonnementet.

  Du kan kontrollere hvilke land er tilgjengelige for å ringe hvis du har en Skype abonnement eller Skype minutter fra et Office 365 abonnement.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34695

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop