Hjelp for Skype

  Hvordan endrer jeg språket for kommunikasjon som jeg får fra Skype?

  Tilbake til søkeresultater
  Du kan endre språket for kommunikasjon som du mottar fra Skype fra en hvilken som helst plattform eller enhet, ved hjelp av denne koblingen til å få tilgang til Skype-konto.
  1. Velg Rediger profil.
  2. Bruk foretrukketunder kontaktdetaljer, språk -menyen til å endre språket for kommunikasjon som du mottar fra Skype.
  3. Velg Lagre.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34700