Hjelp for Skype

  Hvordan sender jeg en talemelding i Skype?

  Tilbake til søkeresultater
  1. Velg personen eller gruppen du vil sende en talemelding til, i kategorien Chatter eller Kontakter.

  2. Velg Record a Skype message mikrofonen for å spille inn talemeldingen. Talemeldinger kan være opptil 5 minutter lange.
  3. Velg send button Send lydmelding for å sende den til chatten.
  4. Hvis du vil slette den sendte meldingen:
   • Høyreklikk meldingen på skrivebordet, og velg Fjern.
   • Trykk og hold meldingen på mobil, og velg Fjern.

  Merk: Sending av en talemelding er ikke tilgjengelig i Skype for Android (4.0.4-5.0).

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34735