Hjelp for Skype

  Hvorfor kan hvem som helst kontakte meg i Skype på mobile eller tablet?

  Tilbake til søkeresultater

  Hvem som helst kan kontakte deg i Skype på Android (6.0 +), Android tavle, iPhone, og iPad. Når en person når til deg for første gang, kan du velge å godta eller blokkere meldinger eller samtaler fra denne personen.


  Før du godtar de vil være begrenset til å sende deg et begrenset antall meldinger, og de sender media innhold er censored for å beskytte deg mot søppelpost.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34758