Hjelp for Skype

  Hvorfor er den nye Skype for Android krasje når du viser websider i krom?

  Tilbake til søkeresultater

  Visste du bare oppdatere til den nyeste versjonen av Skype på Android enheten og det plutselig begynte krasjer når du prøver å vise spesifikke nettsider i app? Ulykken skyldes sannsyligvis krom komponenten av Android System webvisning blir utdatert. Oppdatere til den nyeste versjonen av krom burde fikse problemet.
  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34772