Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Hvorfor kan alle kontakte meg i nye Skype for skrivebordet?

  Tilbake til søkeresultater

  Tidligere måtte familie og venner sende deg en kontaktforespørsel i Skype og vente på at du godtok den før du kunne snakke med dem i Skype for Windows, Mac, Linux, og Skype for Windows 10 (versjon 14). Dette er ikke lenger nødvendig. Familie og venner kan snakke med deg umiddelbart, og du kan gjøre det samme.

  Du kan endre hvordan andre finner deg ved å gjøre følgende:

  1. Gå til profilbildet ditt.
  2. Velg Innstillinger.
  3. Velg Kontakter.
  4. Velg Styr hvordan andre finner deg i Skype.


  Når noen henvender seg til deg første gang, kan du velge mellom å godta eller blokkere meldinger eller samtaler fra denne personen. Lær mer om hvordan du kan kontrollere innkommende samtaler fra andre.

  Før du godtar, vil de kun være i stand til å sende deg et begrenset antall meldinger. Alt medieinnhold de eventuelt sender blir sensurert for å beskytte deg mot søppelpost.

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop