Hjelp for Skype

  Hvorfor kan alle kontakte meg i Skype på stasjonære datamaskiner?

  Tilbake til søkeresultater

  I Skype for Windows, Mac, Linux, nettlesere og Skype for Windows 10 (versjon 14) kan venner og familie snakke med deg umiddelbart, og du kan gjøre det samme med dem. Finn ut mer om hvordan du velger å ikke være synlig i Skype-søkeresultater.

  Når noen kontakter deg for første gang, kan du velge å godta eller blokkere meldinger og samtaler fra denne personen. Finn ut mer om hvordan du kan kontrollere innkommende samtaler fra andre.

  Før du godtar, kan de bare sende deg et begrenset antall meldinger. Alt medieinnhold de eventuelt sender, blir sensurert for å beskytte deg mot søppelpost. Finn ut mer om hvordan du blokkerer, opphever blokkering for eller rapporterer noen i Skype på stasjonære datamaskiner.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34785