Hjelp for Skype

  Hvordan finner jeg en spesifikk melding i en Skype-samtale?

  Tilbake til søkeresultater
  1. Gå til Skype-chatten du vil søke i.
  2. Slik søker du:
   • Windows, Mac, Linux, Web og Windows 10 – velg Søk Find button-knappen under chatoverskriften.
    Du kan også bruke Søk-funksjonen fra meldingsboksen med tastekombinasjonen Ctrl + F på Windows-skrivebordet eller Command + F på Mac.
   • Android (6.0+), iPhone og iPad – trykk på chatoverskriften og deretter på Søk i samtale.
  3. I søkeboksen skriver du ordet eller setningen du vil finne. Resultatene vises automatisk, med den nyeste meldingen først.
  4. Bruk opp- eller ned-vinkelknappene til å flytte til forrige eller neste resultat.
   

  Søk etter spesifikke ord eller setninger i en samtale viser resultater for de siste 6 månedene.

  Søk etter spesifikke ord eller setninger i en samtale viser 30 resultater.