Hjelp for Skype

  Hvordan eksporterer jeg Skype-filer og chatteloggen?

  Tilbake til søkeresultater
  1. Bruk denne koblingen til å logge på Skype-kontoen.
  2. Velg alternativet for å laste ned samtaler, filer eller begge deler, og velg deretter Send forespørsel.
  3. Når forespørselen er fullført, får du et varsel i Skype med en kobling til å vise eller laste ned filen. Hvis du ikke mottar et varsel i Skype, kan du sjekke eksportsiden. En kobling for å laste ned filene vises også når de er tilgjengelige for nedlasting.
  4. Klikk på Last ned-knappen for å laste ned filene dine.
   
   

  De nedlastede meldingene og filene leveres i en TAR-fil. Det kan hende du trenger et tilleggsprogram for å åpne TAR-eksportfilen og pakke ut meldingene og filene.

  Slik pakker du ut TAR-filen i Windows 10:

  1. Trykk på tastene Windows + R på tastaturet for å åpne Kjør-vinduet.
  2. Skriv inn cmd i Åpne-feltet, og klikk deretter på OK.
  3. Bruk Endre katalog (CD)-kommandoen for å navigere til filen:
   • Filer som er lagret i Nedlastinger-mappen: Skriv inn CD Downloads, og trykk deretter på ENTER.
   • Filer som er lagret på en annen plassering enn i Nedlastinger-mappen: Skriv inn CD KATALOG, og erstatt KATALOG med navnet på mappen der den eksporterte filen ble lagret. (IE: CD Desktop), og trykk deretter på ENTER.
  4. Skriv inn tar - xvfYOURFILENAME_export.tar, og erstatt YOURFILENAME med navnet på den eksporterte filen som vanligvis følger mønsteret 8_skypename_export.tar eller 8_live_skypename_export.tar, og trykk deretter på ENTER.
  5. Når kommandoen er fullført, ser du den utpakkede meldingsfilen som heter messages.json-fil, i katalogen. Vi anbefaler å laste ned fil-visningsprogrammet for å gjøre det enklere å lese samtaleloggen.
  6. Når du har lastet ned visningsprogrammet, åpner du det ved å velge index.html-filen fra Skype-parser-mappen.
  7. Bla til filen messages.json, og klikk deretter på Last inn-knappen.


  Slik pakker du ut TAR-filen på Mac
  Bla til TAR-filen du lastet ned, og åpne filen. Mac har innebygd støtte for TAR.

  Slik pakker du ut TAR-filen på eldre Windows-operativsystemer
  Det kan hende du trenger et tredjepartsprogram for å åpne TAR-filen.
  Obs! Denne koblingen er tatt med for enkelhets skyld og er ikke en godkjenning av et bestemt tredjepartsverktøy. Kontroller at eventuell programvare du velger å laste ned, er fra en klarert kilde.
   

  Finn ut mer om hvor lenge filer og data er tilgjengelige i Skype.