Hjelp for Skype

  Bruk en skjermleser for å chatte i Skype for Mac

  Tilbake til søkeresultater

  Screen reader content icon

  Denne artikkelen er også tilgjengelig for:

  Skype for WindowsSkype for mobil

  Denne artikkelen er for personer med synshemminger som bruker et skjermleserprogram med Skype og er en del av innholdssettet Skype Tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til Skype kundestøttehjem.

  Bruk Skype med tastaturet og den innebygde macOS-skjermleseren VoiceOver til å logge på og kommunisere med andre. Du kan ringe eller bruke direktemeldinger til å chatte. Informasjonen i denne artikkelen er for bruk med den nyeste versjonen av Skype. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Hvordan oppdaterer jeg Skype?

  Merknader:

  I dette emnet

  Opprette en samtale i chatten

  1. Trykk Kommando+Ni hovedvinduet Skype.
  2. Skriv inn personens navn, e-postadresse eller telefonnummer. Søket utføres mens du skriver.
  3. Hvis du vil flytte til resultatlisten, trykker du CTRL+TILVALG+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører det første resultatet.
   • Hvis du hører at det er "Flere" resultater, blar du gjennom listen ved å trykke VoiceOver-modifikatoren (Ctrl +Tilvalg) sammen med høyre eller venstre piltast. Skjermleseren annonserer kontaktene mens du flytter.
  4. Når du har valgt kontakten, trykker du på Gå tilbake for å åpne kontakten.
  5. Når kontakten er åpen, flyttes fokus til feltet Skriv inn en meldingstekst . Skriv inn meldingen, og trykk Gå tilbake for å sende den.

  Opprette en gruppechat

  Du kan ha en samtale med to eller flere personer samtidig.

  1. Trykk Kommando+Gi hovedvinduet Skype.
  2. Når du hører «Gruppenavn», skriver du inn et navn på den nye gruppen, og deretter trykker du Retur.
  3. Når du hører «Dialogboksen Legg til i gruppe», skriver du inn navnet på en kontakt du vil legge til i den nye gruppen. Søket utføres mens du skriver.
  4. Hvis du vil gå til resultatlisten, trykker duCTRL+TILVALG+PIL HØYREtil du hører en kontakt du vil legge til. Skjermleseren annonserer kontaktene mens du flytter.
  5. Trykk Gå tilbake for å velge kontakten og legge dem til i gruppen.
   • Hvis du vil bekrefte valget, trykker du ctrl+tilvalg+pil høyre til du hører «Avkrysningsrute avmerket» for kontakten.
  6. Hvis du vil legge til flere personer i gruppen, går du tilbake til feltet Søk etter tekstinndata ved å trykkeSKIFT+TAB til du hører «Lukk søk», og deretter trykker du SKIFT+TAB en gang til. Skriv inn navnet på en ny kontakt du vil legge til i gruppen, og gjenta deretter prosessen.
   • Hvis du vil bekrefte medlemmene av den nye gruppen, trykker du skift+tabog lytter etter kontaktnavnene som skal annonseres sammen med «Klikk for å fjerne». Trykk på Retur hvis du vil fjerne en kontakt fra gruppen.
  7. Når du har lagt til alle du vil ha, trykker du SKIFT+TAB til du hører «Ferdig», og deretter trykker du Retur.
  8. Gruppechatten opprettes, og fokuset flyttes til feltet Skriv inn en meldingstekst. Skriv inn en melding til gruppen, og trykk Gå tilbake for å sende den.

  Opprette en privat samtale

  Du kan invitere en annen person til en privat samtale med deg. Meldinger, mediefiler og samtaler i en privat samtale krypteres.

  Merknader:
  • Du kan bare få tilgang til private samtaler på én enhet om gangen.
  • For å holde informasjonen du deler privat, skjules privat samtaleinnhold i chattelistevarslene.
  1. I hovedvinduet Skype trykker du på Tilvalg+1 for å åpne nylige chatter.
  2. Trykk SKIFT+TABtil du hører «Ny chat», og trykk Retur.
  3. Det åpnes en meny. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Ny privat samtale», og trykk deretter Retur.
  4. Dialogboksen Ny privat samtale åpnes. Trykk TAB-tasten til du hører «Søk etter personer», og trykk deretter Retur.
  5. Skriv inn navnet på personen du vil invitere til en privat samtale. Søket utføres mens du skriver.
  6. Hvis du vil gå til listen over søkeresultatene,trykker du CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører det første resultatet. Hvis det er flere resultater, blar du gjennom listen ved å trykke VoiceOver-modifikatoren (Ctrl+Tilvalg) sammen med pil høyre eller pil venstre. Skjermleseren annonserer kontaktene mens du flytter.
  7. Hvis du vil velge en person, trykker du Retur. En invitasjon til å bli med i den private samtalen sendes til dem. De må godta invitasjonen før du kan sende dem private samtalemeldinger.
  Obs! Hvis du vil bytte mellom Skype og private samtaler med samme person, trykker du SKIFT+TAB i chatten til du hører «Skype samtale» eller «Privat samtale», og deretter trykker du PIL HØYRE eller Venstre til du hører samtalen du vil bytte til. Trykk Enter. Fokus flyttes til tekstinndatafeltet Skriv inn en melding her.

  Søke etter meldinger i en samtale

  Du kan raskt søke etter en melding i gjeldende samtale.

  1. I chatten trykker du kommando+F for å åpne feltet for inntasting av søketekst. Du hører «Finn meldinger i gjeldende samtale».
  2. Skriv inn søkeordene. Søket utføres mens du skriver. VoiceOver leser antall søkeresultater. Søkeresultatene bestilles fra nyeste til eldste.
  3. Trykk TAB flere ganger til du hører meldingen som inneholder søkeresultatet.
  4. Hvis du vil gå til et annet søkeresultat, trykker du SKIFT+TAB flere ganger til du hører «Forrige resultat» eller «Neste resultat», og trykk deretter Enter. Trykk TAB flere ganger til du hører meldingen som inneholder søkeresultatet.

  React til en melding

  1. I chatten trykker du CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE til du hører den siste meldingen i samtalen.
  2. Trykk PIL OPP eller PIL NED til du hører meldingen du vil reagere på.
   Merk:Du kan bare reagere på meldinger som andre har sendt til deg. Reaksjoner er ikke tilgjengelige i private samtaler.
  3. Trykk TAB-tasten til du hører «React til denne meldingen», og trykk Retur.
  4. Trykk VoiceOver-modifikatortastene (Ctrl+Tilvalg) sammen med høyre eller venstre piltast til du hører reaksjonen du ønsker, og trykk deretter Enter.

  Slette en samtale

  Når du sletter en chat, slettes alle meldingene i samtalen, og chatten vises ikke lenger i de siste chattene dine.

  Obs! Når du sletter en samtale, fjernes kopien av meldinger i en samtale, og samtalen fjernes også fra chatlisten. Hvis du starter en ny samtale med noen, vil du ikke kunne se samtaleloggen der samtalen tidligere ble slettet.
  1. I hovedvinduet Skype trykker du på Tilvalg+1 for å åpne nylige chatter.
  2. Trykk VoiceOver-modifikatortastene (Ctrl+Tilvalg) sammen med pil høyre eller pil venstre for å gå til samtalen du vil slette.
  3. Når samtalen er merket, trykker du CTRL+TILVALG+SKIFT+M for å åpne hurtigmenyen, trykker PIL NED-tasten til du hører «Slett samtale», og trykk deretter Retur.
  4. Hvis du har både en Skype samtale og en privat samtale med samme person, trykker du TAB-tasten for å velge om du vil slette Skype chatte, Privat samtale eller Slett alle, og deretter trykker du Retur.
  5. Hvis du vil bekrefte slettingen av samtalen, trykker du TAB-tasten til du hører «Slett», og deretter trykker du Retur.

  Legge til filer i en samtale

  Du kan legge til filer i chatten som meldinger. Filene lagres i samtalegalleriet, og du får tilgang til dem i meldingslisten eller i samtalegalleriet.

  1. I chatten trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til filer». Trykk Enter. Dialogboksen Åpne fil åpnes.
  2. Finn og velg filen du vil bruke. Flytt i dialogboksen ved hjelp av tabulator- og piltastene, og velg deretter mappene eller filene ved å trykke Retur.
  3. Den valgte filen legges til i samtalen.
  Obs! Du kan også legge til filen i galleriet. Hvis du vil åpne fildialogboksen fra galleriet, trykker du TAB-tasten til du hører «Galleri», og deretter trykker du Retur. Trykk TAB-tasten til du hører «Slipp her for å dele», og trykk deretter Retur.

  Teknisk støtte for kunder med funksjonshemninger

  Microsoft ønsker å gi en best mulig opplevelse for alle våre kunder. Hvis du har en funksjonshemming eller spørsmål knyttet til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for teknisk assistanse. Disability Answer Desk supportteamet er opplært i å bruke mange populære hjelpeteknologier og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til webområdet Microsoft Disability Answer Desk for å finne ut kontaktinformasjonen for din region.

  Hvis du er en offentlig bruker, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte bedriftens funksjonshemming Answer Desk.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA34920