Hjelp for Skype

  Hvordan oppdaterer jeg IP-autentiseringen min for Skype Connect?

  Tilbake til søkeresultater

  På grunn av endringer i infrastrukturen som tilbyr Skype Connect Services, kan det hende at du må oppdatere konfigurasjonen av SIP-profilen din for å unngå avbrudd i tjenesten.

  Oppdater detaljene for IP-autentiseringen

  1. Gå til området for Skype Manager og Logg deg inn på Skype Manager-kontoen din.
  2. Velg først fanen forfunksjoner, og deretter Skype Connect.
  3. Velg Vis profili listen over SIP-profilene dine, og velg deretter Autentiseringsdetaljer.
  4. Bekreft hvilken autentiseringsmetode profilen bruker:
   • Registrering – dette påvirkes ikke av endringen og ingen ytterligere handling er påkrevd.
   • IP-autentisering – autentiseringsdetaljene må oppdateres. Gå gjennom disse trinnene.
  5. Hvis du vil oppdatere Skype Connect-adressene som er tilordnet denne profilen, klikker du først på registrering , før du klikker tilbake på IP-autentisering.
  6. Du må notere deg tilkoblingsdetaljene for å kunne konfigurere SIP-utstyret på nytt.
  7. Gjenta denne prosessen for alle SIP-profilene dine.
   

  Konfigurer SIP-utstyret på nytt.

  Oppdater endepunktene for SIP
  Etter at du har oppdatert detaljene for IP-autentiseringen på nytt, kan det hende at må du oppdatere konfigurasjonen av endepunktene for utstyret ditt på nytt også. Fordi alle enheter er forskjellige, ber vi deg vennligst om å referere til dokumentasjonen for ditt spesifikke utstyr før du konfigurerer på nytt.

  Rekonfigurering av brannmuren
  Hvis du har konfigurert brannmuren til å tillate trafikk fra Skype Connect tidligere, kan du rekonfigurere brannmuren tilsvarende nå.

  Den fullstendige listen over IP-adressene der Skype Connect SIP og RTP-trafikk kommer fra, er angitt nedenfor.
   

  IP-adresser for Skype Connect:
  51.143.122.75
  51.143.122.106
  51.143.122.110
  51.143.122.215
  51.143.123.249
  51.105.251.252
  51.105.248.95
  51.105.250.59
  51.105.250.70
  51.105.249.251
  63.209.144.201