Hjelp for Skype

  Hvilke chatkommandoer er tilgjengelige i Skype?

  Tilbake til søkeresultater

  Du kan bruke chatkommandoer til å utføre forskjellige handlinger i Skype-chatten. Hvis du vil se en liste over tilgjengelige kommandoer, skriver du bare inn /help i chatten. Hvis du er i en chat med bare én person, vises bare de relevante chatalternativene. Hvis du er i en chat med to eller flere personer, viser /help en mer omfattende liste over chatkommandoer. Nedenfor finner du den fullstendige listen over tilgjengelige chatkommandoer i Skype og beskrivelsene av disse.

  Kommando Beskrivelse
  /me [tekst] Navnet ditt vises etterfulgt av teksten du skriver. /me jobber hjemme fører for eksempel til at uttrykket «jobber hjemme» vises ved siden av navnet ditt i chatten. Du kan bruke denne til å sende en melding om aktiviteter eller status.
  /poll [tittel], [option1], [option2], [option3] Opprett en avstemning som skal sendes til chatten. Skriv inn spørsmålet ditt med komma og deretter alternativene atskilt med komma.
  /leave Forlat gjeldende gruppechat.
  /showmembers Liste over alle medlemmer av chatten og rollene deres.
  /setrole [Skype-navn] [administrator/bruker] Du kan angi en rolle til hvert chatmedlem. Rollen administrator er verten for Skype-chatten og kan legge til eller fjerne deltakere, tilpasse chatinnstillinger og gjøre andre personer til administratorer. Bruker er et medlem som kan legge inn meldinger i chatten og delta i samtaler. Alle deltakerne i en gruppechat begynner som administratorer, unntatt i modererte chatter.
  Obs! I en moderert gruppe er det bare chatoppretteren som kan angi roller.
  /golive Starter en gruppesamtale med andre deltagere av chatten.
  Obs! I en moderert gruppe er det bare chatoppretteren som kan /golive.
  /clearmru Tøm listen over nylig brukte personlige uttrykk.
  /version Viser den gjeldende versjonen av Skype du bruker.
  /addreaction [navn på uttrykksikon] Legger til en reaksjon i meldingsreaksjonsvelgeren. /addreaction like legger for eksempel til like-uttrykksikonet i reaksjonene.
  /addreactions [navn på uttrykksikon] Legger til reaksjoner i meldingsreaksjonsvelgeren.
  /removereaction [navn på uttrykksikon] Fjerner reaksjonen fra meldingsreaksjonsvelgeren
  /removereactions [navn på uttrykksikon] Fjerner reaksjoner fra meldingsreaksjonsvelgeren
  /resetreactions Tilbakestiller reaksjoner til standard
     
  Administratorkommando for moderert gruppe  
  /kickban [Skype-navn] Kast ut chatmedlemmer og hindre dem i å bli med i den modererte chatten på nytt. Utestengingen er permanent.
  /getbanlist Liste over alle personer som er utestengt fra den modererte chatten.
  /setbanlist [(+)|-] [Skype-navn] Angi hvilke medlemmer som er utestengt fra den modererte chatten.