Hjelp for Skype

  Alle produkter

  Hva betyr feilkodene #1040 og #1050 i Skype for Mac OS X?

  Tilbake til søkeresultater

  Diverse feil #1040 og diverse feil #-1050 i Skype for Mac OS X betyr at telefonnummeret du angir er ugyldig eller feil angitt. Disse feilene er det samme som #10404 og #10503 i Skype for Windows versjon.

  Vennligst kontroller at nummeret finnes og slå den med den riktige internasjonale ringe format.

  Maskinoversetting

  VIKTIG! Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av maskinoversetting i stedet for en menneskelig oversetter. Du finner mer informasjon i denne artikkelen. Skype bruker maskinoversetting for at hjelpe- og støtteartikler skal være tilgjengelig på mange språk. Disse maskinoversatte artiklene kan imidlertid inneholde grammatiske feil, feil syntaks eller feil valg av ord slik som gjerne en som ikke har språket som morsmål, også kan gjøre. Skype er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skader forårsaket av feiloversatt innhold eller som følge av våre kunders bruk av dette innholdet.

  Se den opprinnelige artikkelen på engelsk: FA397

  Ingen ringing til nødnumre fra Skype
  Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop