Ringing | Skype-nummer

  • Hva er kravene for å få et Skype-nummer i Tyskland?

    Når du ber om et Skype-nummer i Tyskland, må du bekrefte at du er en tysk beboer i det samme området der du ønsker å kjøpe et nummer, på grunn av tyske...

  • Hva er en Skype-nummer?

    En Skype-nummer er et ekstra telefonnummer som er knyttet til din Skype-konto, slik at du kan svare på innkommende oppringinger på Skype-app hvor som helst....