Skype for Windows stasjonær PC

    Ingen ringing til nødnumre fra Skype
    Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop