Pomoc Windows Desktop

Jak udostępnić ekran w Skypie?

  1. Rozpocznij rozmowę głosową lub wideo z pojedynczą osobą lub grupą.
  2. W trakcie rozmowy naciśnij lub kliknij ikonę plusa na pasku rozmowy, a następnie wybierz pozycję Udostępnij ekran.
  3. Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego ekranu, wybierz ekran, który chcesz udostępnić.
  4. W menu rozwijanym Udostępnij ekran wybierz, co chcesz udostępnić — pełny ekran albo określone okno — a następnie wybierz opcję Start.
  5. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.


Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak nawiązać rozmowę w Skypie?
Jak korzystać z kamery internetowej przy użyciu Skype'a?
Rozwiązywanie problemów z rozmowami przez Skype'a

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).