Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak udostępnić ekran w Skypie?

  Wróć do wyników wyszukiwania
  1. Rozpocznij rozmowę głosową lub wideo z pojedynczą osobą lub grupą.
  2. W trakcie rozmowy naciśnij lub kliknij ikonę plusa na pasku rozmowy, a następnie wybierz pozycję Udostępnij ekran.
  3. Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego ekranu, wybierz ekran, który chcesz udostępnić.
  4. W menu rozwijanym Udostępnij ekran wybierz, co chcesz udostępnić — pełny ekran albo określone okno — a następnie wybierz opcję Start.
  5. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.


  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Jak nawiązać rozmowę w Skypie?
  Jak korzystać z kamery internetowej przy użyciu Skype'a?
  Rozwiązywanie problemów z rozmowami przez Skype'a

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi