Strona główna Skype dla Maca

  Dlaczego Skype dla Mac OS X nie chce się uruchomić?

  Istnieje kilka możliwych przyczyn problemów z uruchamianiem Skype dla Mac OS X.

  Najnowszej wersji Skype'a najczęściej nie można uruchomić, gdy system nie spełnia jej minimalnych wymagań. Więcej informacji zawarto na tej stronie.

  Należy też sprawdzić, czy system Mac OS X jest aktualny (przy użyciu Uaktualnienia systemu), i zainstalować najnowszą wersję QuickTime.

  Kolejną typową przyczyną problemów jest domyślne ustawienie syntezy mowy w systemie Mac OS X. Aby je zmienić:

  1. Na pasku menu kliknij ikonę Apple i wybierz polecenie Preferencje systemowe. Zostanie wyświetlone okno Preferencje systemowe.
  2. W sekcji System kliknij pozycję Mowa. Zostanie otwarte okienko Mowa.
  3. Przejdź do sekcji Synteza mowy, a następnie w menu rozwijanym Głos systemowy wybierz dowolną inną od bieżącej opcję.
  4. Spróbuj ponownie uruchomić Skype'a.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).