Pomoc Windows Desktop

Co to są polecenia czatu i role?

Aktualnie modernizujemy środowisko Skype'a z dotychczasowej architektury opartej na architekturze P2P na system działający w chmurze. Poniżej szczegółowo opisaliśmy polecenia czatu i role używane podczas czatów w chmurze.

Aby dowiedzieć się, w jakiej rozmowie uczestniczysz, wpisz polecenie /get name w oknie czatu i naciśnij klawisz Enter. Jeśli odpowiedź z nazwą grupy rozpoczyna się od wartości „19:...”, uczestniczysz w rozmowie obsługiwanej w chmurze. Jeśli natomiast nazwa grupy rozpoczyna się od wartości „#skypename...”, jesteś na czacie P2P.

Wszystkie odpowiedzi otrzymywane na polecenia czatu są widoczne tylko dla ciebie. Nie są one pokazywane innym uczestnikom rozmowy. Ich nadawcą jest kontakt o nazwie System.

Jeśli jesteś administratorem lub gospodarzem rozmowy (zwykle tę rolę otrzymuje osoba, która konfiguruje czat), masz następujące uprawnienia:

  • Wpisz polecenie /kick [nazwa użytkownika Skype'a], aby usunąć daną osobę z czatu. Ty i pozostali uczestnicy czatu mogą dodać usuniętą osobę z powrotem.
  • Wpisz polecenie /setrole [nazwa użytkownika Skype'a] ADMIN, aby przyznać uprawnienie moderatora innemu uczestnikowi czatu.
  • Wpisz polecenie /showmembers , aby uzyskać listę uczestników wraz z informacjami o ich aktualnych rolach (jednocześnie zobaczysz format ich nazwy Skype — patrz polecenie /add [nazwa użytkownika Skype'a] poniżej dla obu typów czatu).

Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, wpisz w oknie czatu polecenie /help. Jeśli tylko rozmawiasz na czacie z inną osobą, wyświetlone będą wyłącznie odpowiednie opcje czatu. Jeśli rozmawiasz na czacie z dwoma lub większą liczbą osób, polecenie /help spowoduje wyświetlenie pełnej listy poleceń czatu. Jeśli nie widzisz tej listy, używana wersja Skype'a nie jest obsługiwana.

Wszystkie nowo utworzone grupy korzystają z chmury. Aby utworzyć moderowany czat grupowy, wpisz /createmoderatedchat. Zostanie utworzony nowy czat grupowy o nazwie „Czat bez tytułu”, do którego możesz dodać użytkowników. Podczas rozmowy na tym czacie możesz też korzystać z pełnej listy opisanych poniżej poleceń czatu w chmurze.

Ważne Zawsze należy się upewnić, że jest używana najnowsza wersja Skype'a. Niektóre z tych poleceń nie są obsługiwane w starszych wersjach.

Polecenia czatu i role używane podczas czatów w chmurze

Nie trzeba używać nawiasów kwadratowych wokół tekstu po poleceniach. Na przykład polecenie /topic [tekst] należy zastosować jako /topic Program dzisiejszego spotkania.

Oto lista wszystkich typowych poleceń i ich opisów:

Polecenie Opis

/add [nazwa użytkownika Skype'a]

Dodaje kontakt do czatu. Na przykład: /add tomasz_czarnecki1 spowoduje dodanie tej osoby do czatu.

Niektóre nazwy użytkowników Skype'a mogą mieć przedrostek „live:” (na przykład live:tomasz_czarnecki1)

/alertson [tekst]

Określanie tekstu, który musi się pojawić w oknie czatu, aby zostało ci przekazane powiadomienie. Na przykład /alertson Londyn spowoduje przekazanie ci powiadomienia tylko w razie pojawienia się na czacie słowa „Londyn”.

/alertsoff

Wyłączanie powiadomień dotyczących wiadomości.

/find [tekst]

Wyszukiwanie określonego tekstu na czacie. Na przykład /find Tomasz zwróci pierwsze wystąpienie słowa „Tomasz” na czacie.

/get admins

Wyświetla listę osób z uprawnieniami administratora na czacie.

/get options

Określanie aktywnych opcji bieżącego czatu. Aby uzyskać listę dostępnych opcji, zobacz polecenie /set options poniżej.

/get role

Wyświetlanie informacji dotyczących roli użytkownika na czacie.

/showmembers

Wyświetla listę uczestników wraz z informacjami o ich rolach.

/get uri

Tworzenie linku URL, za pomocą którego inne osoby mogą dołączać do czatu grupowego.

/golive

Rozpoczynanie rozmowy grupowej z innymi uczestnikami czatu.

/info

Wyświetlanie informacji dotyczących liczby osób uczestniczących na czacie oraz dozwolonej ich liczby.

/kick [nazwa użytkownika Skype'a]

Usuwanie uczestnika z czatu. Na przykład /kick tomasz_czarnecki1 spowoduje usunięcie tego uczestnika z czatu.

/leave

Opuszczanie bieżącego czatu grupowego.

/me [tekst]

Wyświetlanie nazwy użytkownika przy dowolnym wpisanym tekście. Na przykład /me pracuje w domu spowoduje wyświetlanie tekstu „pracuje w domu” obok twojej nazwy na czacie. Za pomocą tego polecenia możesz wysyłać wiadomości o tym, co robisz i jaki jest twój status.

/remotelogout

Zatrzymanie wyświetlania powiadomień wypychanych we wszystkich pozostałych wystąpieniach Skype'a oprócz bieżącego wystąpienia.

/set options [[+|-]flaga]

Ustawianie opcji dla danego czatu. Na przykład: /set options -JOINING_ENABLED wyłącza opcję JOINING_ENABLED, a /set options +HISTORY_DISCLOSED włącza opcję HIS.

Poniżej wymieniono dostępne flagi:

HISTORY_DISCLOSED — dołączający widzą konwersację, która toczyła się, zanim do niej dołączyli. Limit tego, co mogą zobaczyć wynosi 400 wiadomości lub dwa tygodnie, zależnie od tego, który próg zostanie przekroczony jako pierwszy.

JOINING_ENABLED — do czatu mogą dołączać nowi użytkownicy.

/setrole [nazwa użytkownika Skype'a] SPEAKER | ADMIN

Ustawianie roli każdego użytkownika biorącego udział w czacie. Opis ról zamieszczono w tabeli poniżej.

/showplaces

Wyświetlanie pozostałych punktów końcowych, które mogą otrzymywać powiadomienia wypychane dotyczące rozmów i wiadomości dla danego konta Skype.

/topic [tekst]

Zmienianie tematu czatu.

/get allowlist

Wyświetlanie listy osób mających dostęp do czatu.

/get banlist

Wyświetlanie listy osób, które nie mogą brać udziału w czacie.

/set allowlist [[+|-]maska] ..

Ustawianie użytkowników mogących uczestniczyć w czacie. Na przykład /set allowlist +tomasz_czarnecki1 umożliwi temu uczestnikowi dołączenie do czatu.

/set banlist [[+|-]maska] ..

Ustawianie użytkowników, którzy nie mogą uczestniczyć w czacie. Na przykład /set banlist +tomasz_czarnecki1 uniemożliwi temu użytkownikowi uczestniczenie w czacie, a /set banlist -tomasz_czarnecki1 umożliwi mu ponowne dołączenie.

Role czatu zależą od tego, kto rozpoczął czat oraz komu twórca lub gospodarz czatu je przypisał:

Rola

Opis

Administrator

Nazywany także gospodarzem czatu. Administratorzy mogą przyznawać uprawnienia administracyjne innym osobom.

Rozmówca

Normalny uczestnik mogący publikować wiadomości na czacie i uczestniczyć w połączeniach.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Czat i SMS-y" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie