Pomoc Windows Desktop

Jakie polecenia i role czatu w chmurze udostępnia Skype?

Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, wpisz w oknie czatu polecenie /help. Jeśli rozmawiasz na czacie z tylko z jedną osobą, wyświetlone będą wyłącznie odpowiednie opcje czatu. Jeśli rozmawiasz na czacie z dwoma lub większą liczbą osób, polecenie /help spowoduje wyświetlenie pełnej listy poleceń czatu. Jeśli nie widzisz tej listy, używana wersja Skype'a nie jest obsługiwana.

Polecenie Opis

/add [nazwa użytkownika Skype'a]

Dodawanie kontaktu do czatu. Na przykład: /add tomasz_czarnecki1 spowoduje dodanie tej osoby do czatu.

Niektóre nazwy użytkowników Skype'a mogą mieć przedrostek „live:” (na przykład: live:tomasz_czarnecki1)

/alertson [tekst]

Określanie tekstu, który musi się pojawić w oknie czatu, aby zostało ci przekazane powiadomienie. Na przykład /alertson Londyn spowoduje przekazanie ci powiadomienia tylko w razie pojawienia się na czacie słowa „Londyn”.

/alertsoff

Wyłączanie powiadomień dotyczących wiadomości.

/find [tekst]

Wyszukiwanie określonego tekstu na czacie. Na przykład /find Tomasz zwróci pierwsze wystąpienie słowa „Tomasz” na czacie.

/get admins

Wyświetla listę osób z uprawnieniami administratora na czacie.

/get options

Określanie aktywnych opcji bieżącego czatu. Aby uzyskać listę dostępnych opcji, zobacz polecenie /set options poniżej.

/get role

Wyświetlanie informacji dotyczących roli użytkownika na czacie.

/showmembers

Wyświetla listę uczestników wraz z informacjami o ich rolach.

/get uri

Tworzenie linku URL, za pomocą którego inne osoby mogą dołączać do czatu grupowego.

/golive

Rozpoczynanie rozmowy grupowej z innymi uczestnikami czatu.

/info

Wyświetlanie informacji dotyczących liczby osób uczestniczących na czacie oraz dozwolonej ich liczby.

/kick [nazwa użytkownika Skype'a]

Usuwanie uczestnika z czatu. Na przykład /kick tomasz_czarnecki1 spowoduje usunięcie tego uczestnika z czatu.

/leave

Opuszczanie bieżącego czatu grupowego.

/me [tekst]

Wyświetlanie nazwy użytkownika przy dowolnym wpisanym tekście. Na przykład /me pracuje w domu spowoduje wyświetlanie tekstu „pracuje w domu” obok twojej nazwy na czacie. Za pomocą tego polecenia możesz wysyłać wiadomości o tym, co robisz i jaki jest twój status.

/remotelogout

Zatrzymywanie powiadomień wypychanych we wszystkich pozostałych wystąpieniach Skype'a oprócz bieżącego.

/set options [[+|-]flaga]

Ustawianie opcji dla danego czatu. Na przykład: /set options -JOINING_ENABLED wyłącza opcję JOINING_ENABLED, a /set options +HISTORY_DISCLOSED włącza opcję HIS.

Poniżej wymieniono dostępne flagi:

HISTORY_DISCLOSED — dołączający widzą konwersację, która toczyła się przed ich dołączeniem. Limit tego, co mogą zobaczyć wynosi 400 wiadomości lub dwa tygodnie, zależnie od tego, który próg zostanie przekroczony jako pierwszy.

JOINING_ENABLED — do czatu mogą dołączać nowi użytkownicy.

/setrole [nazwa użytkownika Skype'a] SPEAKER | ADMIN

Ustawianie roli każdego użytkownika biorącego udział w czacie. Opis ról zamieszczono w tabeli poniżej.

/showplaces

Wyświetlanie pozostałych punktów końcowych, które mogą otrzymywać powiadomienia wypychane dotyczące rozmów i wiadomości dla danego konta Skype'a.

/topic [tekst]

Zmienianie tematu czatu.

/get allowlist

Wyświetlanie listy osób mających dostęp do czatu.

/get banlist

Wyświetlanie listy osób, które nie mogą brać udziału w czacie.

/set allowlist [[+|-]maska] ..

Ustawianie użytkowników mogących uczestniczyć w czacie. Na przykład /set allowlist +tomasz_czarnecki1 umożliwi temu uczestnikowi dołączenie do czatu.

/set banlist [[+|-]maska] ..

Ustawianie użytkowników, którzy nie mogą uczestniczyć w czacie. Na przykład /set banlist +tomasz_czarnecki1 uniemożliwi temu użytkownikowi uczestniczenie w czacie, a /set banlist -tomasz_czarnecki1 umożliwi mu ponowne dołączenie.

Role czatu zależą od tego, kto rozpoczął czat oraz komu twórca lub gospodarz czatu je przypisał:

Rola

Opis

Administrator

Nazywany także gospodarzem czatu. Administratorzy mogą przyznawać uprawnienia administracyjne innym osobom.

Rozmówca

Normalny uczestnik mogący publikować wiadomości na czacie i uczestniczyć w połączeniach.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).