Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jakie polecenia i role czatu w chmurze udostępnia Skype?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, wpisz w oknie czatu polecenie /help. Jeśli rozmawiasz na czacie z tylko z jedną osobą, wyświetlone będą wyłącznie odpowiednie opcje czatu. Jeśli rozmawiasz na czacie z dwoma lub większą liczbą osób, polecenie /help spowoduje wyświetlenie pełnej listy poleceń czatu. Jeśli nie widzisz tej listy, używana wersja Skype'a nie jest obsługiwana.

  Polecenie Opis

  /add [nazwa użytkownika Skype'a]

  Dodawanie kontaktu do czatu. Na przykład: /add tomasz_czarnecki1 spowoduje dodanie tej osoby do czatu.

  Niektóre nazwy użytkowników Skype'a mogą mieć przedrostek „live:” (na przykład: live:tomasz_czarnecki1)

  /alertson [tekst]

  Określanie tekstu, który musi się pojawić w oknie czatu, aby zostało ci przekazane powiadomienie. Na przykład /alertson Londyn spowoduje przekazanie ci powiadomienia tylko w razie pojawienia się na czacie słowa „Londyn”.

  /alertsoff

  Wyłączanie powiadomień dotyczących wiadomości.

  /find [tekst]

  Wyszukiwanie określonego tekstu na czacie. Na przykład /find Tomasz zwróci pierwsze wystąpienie słowa „Tomasz” na czacie.

  /get admins

  Wyświetla listę osób z uprawnieniami administratora na czacie.

  /get options

  Określanie aktywnych opcji bieżącego czatu. Aby uzyskać listę dostępnych opcji, zobacz polecenie /set options poniżej.

  /get role

  Wyświetlanie informacji dotyczących roli użytkownika na czacie.

  /showmembers

  Wyświetla listę uczestników wraz z informacjami o ich rolach.

  /get uri

  Tworzenie linku URL, za pomocą którego inne osoby mogą dołączać do czatu grupowego.

  /golive

  Rozpoczynanie rozmowy grupowej z innymi uczestnikami czatu.

  /info

  Wyświetlanie informacji dotyczących liczby osób uczestniczących na czacie oraz dozwolonej ich liczby.

  /kick [nazwa użytkownika Skype'a]

  Usuwanie uczestnika z czatu. Na przykład /kick tomasz_czarnecki1 spowoduje usunięcie tego uczestnika z czatu.

  /leave

  Opuszczanie bieżącego czatu grupowego.

  /me [tekst]

  Wyświetlanie nazwy użytkownika przy dowolnym wpisanym tekście. Na przykład /me pracuje w domu spowoduje wyświetlanie tekstu „pracuje w domu” obok twojej nazwy na czacie. Za pomocą tego polecenia możesz wysyłać wiadomości o tym, co robisz i jaki jest twój status.

  /remotelogout

  Zatrzymywanie powiadomień wypychanych we wszystkich pozostałych wystąpieniach Skype'a oprócz bieżącego.

  /set options [[+|-]flaga]

  Ustawianie opcji dla danego czatu. Na przykład: /set options -JOINING_ENABLED wyłącza opcję JOINING_ENABLED, a /set options +HISTORY_DISCLOSED włącza opcję HIS.

  Poniżej wymieniono dostępne flagi:

  HISTORY_DISCLOSED — dołączający widzą konwersację, która toczyła się przed ich dołączeniem. Limit tego, co mogą zobaczyć wynosi 400 wiadomości lub dwa tygodnie, zależnie od tego, który próg zostanie przekroczony jako pierwszy.

  JOINING_ENABLED — do czatu mogą dołączać nowi użytkownicy.

  /setrole [nazwa użytkownika Skype'a] SPEAKER | ADMIN

  Ustawianie roli każdego użytkownika biorącego udział w czacie. Opis ról zamieszczono w tabeli poniżej.

  /showplaces

  Wyświetlanie pozostałych punktów końcowych, które mogą otrzymywać powiadomienia wypychane dotyczące rozmów i wiadomości dla danego konta Skype'a.

  /topic [tekst]

  Zmienianie tematu czatu.

  /get allowlist

  Wyświetlanie listy osób mających dostęp do czatu.

  /get banlist

  Wyświetlanie listy osób, które nie mogą brać udziału w czacie.

  /set allowlist [[+|-]maska] ..

  Ustawianie użytkowników mogących uczestniczyć w czacie. Na przykład /set allowlist +tomasz_czarnecki1 umożliwi temu uczestnikowi dołączenie do czatu.

  /set banlist [[+|-]maska] ..

  Ustawianie użytkowników, którzy nie mogą uczestniczyć w czacie. Na przykład /set banlist +tomasz_czarnecki1 uniemożliwi temu użytkownikowi uczestniczenie w czacie, a /set banlist -tomasz_czarnecki1 umożliwi mu ponowne dołączenie.

  Role czatu zależą od tego, kto rozpoczął czat oraz komu twórca lub gospodarz czatu je przypisał:

  Rola

  Opis

  Administrator

  Nazywany także gospodarzem czatu. Administratorzy mogą przyznawać uprawnienia administracyjne innym osobom.

  Rozmówca

  Normalny uczestnik mogący publikować wiadomości na czacie i uczestniczyć w połączeniach.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi