Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Czy mogę łączyć się ze Skype'em przez serwer proxy?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Jeśli łączysz się z Internetem przez serwer proxy, Skype automatycznie wykryje jego ustawienia.

  Jeśli z jakiegoś powodu Skype nie może połączyć się z serwerem proxy, możesz spróbować ręcznie skonfigurować to połączenie — nie wspieramy jednak ręcznego konfigurowania ustawień serwera proxy i nie gwarantujemy, że podane poniżej instrukcje zadziałają w danym przypadku.

  Jeśli nie znasz ustawień serwera proxy lub nie wiesz, jak skonfigurować ustawienia sieciowe, zalecamy, aby ich nie zmieniać.

  Aby zmienić ustawienia serwera proxy:

  1. W Skypie kliknij pozycję Narzędzia > Opcje.
  2. W obszarze Zaawansowane kliknij pozycję Połączenie.
  3. Domyślnie Skype automatycznie wykrywa ustawienia serwera proxy. Aby określić dokładne ustawienia serwera proxy, z których ma korzystać Skype, wybierz opcję alternatywną z menu rozwijanego.

  4. Wprowadź dane serwera proxy w polach Host i Port.
  5. Jeśli serwer wymaga uwierzytelniania, zaznacz opcję Włącz autoryzację proxy.
  6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło wymagane przez serwer proxy (nie są to nazwa użytkownika i hasło Skype'a) i kliknij przycisk Zapisz.
  7. Zamknij Skype'a i upewnij się, że nie jest już uruchomiony.
  8. Ponownie uruchom Skype'a i zaloguj się.

  Jeśli nadal występują problemy z połączeniem, może być konieczne skonfigurowanie serwera proxy w celu umożliwienia Skype'owi łączenia się z Internetem. Poproś o to administratora sieci.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi