Pomoc Skype'a

  Czy mogę łączyć się ze Skype'em przez serwer proxy?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Tak. Jednak może być konieczne skonfigurowanie serwera proxy w celu poprawnego nawiązania połączenia przez Skype.

  Możesz skonfigurować swój serwer proxy za pośrednictwem systemowej właściwości środowiskowej „HTTPS_PROXY” w następującym formacie:

  • HTTPS_PROXY=http(s)://nazwa_użytkownika:hasło@nazwa_hosta:port


  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące serwera proxy, skontaktuj się z administratorem sieci lub usługodawcą internetowym.

  Po skonfigurowaniu zmiennej środowiskowej uruchom ponownie aplikację Skype w celu odczytania nowej konfiguracji serwera proxy. Ma to zastosowanie w przypadku komputerów z systemem Windows, Mac i Linux. Nie jest to możliwe w przypadku telefonów komórkowych i tabletów.

  Jeśli z jakiegoś powodu Skype nie może nawiązać połączenia z serwerem proxy, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić lub ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy.