Pomoc Windows Desktop

Czy mogę łączyć się ze Skype'em przez serwer proxy?

Tak. Jeśli łączysz się z Internetem przez serwer proxy, Skype automatycznie wykryje ustawienia tego serwera. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Skype nie może połączyć się przez serwer proxy, w przypadku gdy znasz ustawienia proxy, możesz ręcznie skonfigurować Skype'a, aby łączył się przez serwer proxy.

Jeśli nie znasz ustawień serwera proxy lub nie wiesz, jak skonfigurować ustawienia sieciowe, zalecamy, aby nie zmieniać tych ustawień.

  1. W Skypie kliknij pozycję Narzędzia> Opcje.
  2. W obszarze Zaawansowane kliknij pozycję Połączenie.
  3. Domyślnie Skype automatycznie wykrywa ustawienia serwera proxy. Aby określić dokładne ustawienia serwera proxy, z których ma korzystać Skype, wybierz opcję alternatywną z menu rozwijanego.

  4. Wprowadź dane serwera proxy w polach Host i Port.
  5. Jeśli serwer wymaga uwierzytelniania, zaznacz opcję Włącz autoryzację proxy.
  6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło wymagane przez serwer proxy (nie są to nazwa użytkownika i hasło Skype'a) i kliknij przycisk Zapisz.
  7. Zamknij Skype'a i upewnij się, że nie jest już uruchomiony.
  8. Ponownie uruchom Skype'a i zaloguj się.

Jeśli nadal występują problemy z połączeniem, może być konieczne skonfigurowanie serwera proxy w celu umożliwienia Skype'owi łączenia się z Internetem. Poproś o to administratora sieci.

Uwaga: Skype dla Windows RT nie obsługuje połączeń przez serwer proxy wymagający uwierzytelniania.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ustawienia Skype'a" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie