Pomoc Windows Desktop

Jak wysyłać dane kontaktów do innej osoby w Skypie dla pulpitu Windows?

Osoba, która otrzymała od ciebie dane kontaktu, może go dodać do swojej listy bez konieczności wyszukiwania. Wysyłanie danych kontaktów to prosty sposób na upewnienie się, że wszyscy twoi znajomi mogą kontaktować się przez Skype'a.

Dane kontaktów możesz wysyłać w wiadomości i podczas rozmowy. 

Wysyłanie danych kontaktów w wiadomości

  1. Na liście Kontakty lub Ostatnie wybierz kontakt lub grupę, której chcesz udostępnić dane innych osób z listy kontaktów.
  2. W polu tekstowym czatu kliknij ikonę Wyślij kontakty. Ikona ta może być dostępna po kliknięciu ikony spinacza: 

 

  1. Zaznacz pole obok każdego kontaktu, który chcesz wysłać. Aby szybko znaleźć osobę, zacznij wpisywać jej nazwę.
  1. Kliknij pozycję Wyślij kontakty
 

Wysyłanie danych kontaktów w trakcie rozmowy

Dane kontaktów możesz wysyłać osobom lub grupom podczas rozmowy głosowej lub wideo.

  1. Podczas rozmowy kliknij przycisk + i wybierz pozycję Wyślij kontakty....

  2. Zaznacz pole obok każdego kontaktu, który chcesz wysłać. Aby szybko znaleźć osobę, zacznij wpisywać jej nazwę.

  3. Kliknij pozycję Wyślij.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).