Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Czy z usługą Skype Connect™ można używać numerów bezpośrednich (DID)?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Tak. Numery DID (numery bezpośrednie) można zaimplementować w usłudze Skype Connect, używając numerów Skype przydzielonych do profili SIP i wykorzystując funkcje i opcje konfiguracji centrali PBX z obsługą SIP.

  Przy użyciu Skype Connect do profilu SIP można przydzielić do 99 numerów Skype i obsługiwać do 300 kanałów. Każdy z tych kanałów może obsłużyć jedną rozmowę przychodzącą lub wychodzącą.

  Skype Connect przekazuje do centrali PBX szczegóły odbieranych rozmów (od strony technicznej w nagłówkach SIP). Z tego powodu nawet jeśli do jednego profilu SIP przydzielono wiele numerów Skype, prawidłowo skonfigurowana centrala PBX potrafi przekierować rozmowę przychodzącą do odpowiedniego odbiorcy lub zasobu, np. grupy wyszukiwania, automatycznej recepcjonistki czy mostka konferencji.

  Dodając konto Skype'a do profilu SIP. można też dodać numer wewnętrzny dla rozmów przychodzących, dzięki czemu połączenia przez Skype'a będą kierowane bezpośrednio na ten numer.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi