Pomoc Skype'a

  Korzystam ze Skype Connect™ i mam problem z jakością rozmów. Co robić?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Jeśli używając Skype Connect, masz problemy z jakością rozmów, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

  Sprawdź Opis
  Czy próbowałeś dzwonić o różnych porach dnia? Zalecamy przeprowadzenie czterech rozmów testowych o różnych porach dnia, aby ustalić, czy są jakieś schematy związane z tym problemem.
  Czy korzystasz z kodeka G.711? Sprawdź, czy twoja centrala PBX z obsługą SIP obsługuje G.729. G.729 jest mniej obciążający dla łącza, ma lepszą korekcję błędów niż G.711 oraz lepiej się sprawdza w kiepskich warunkach sieci firmowej.
  Czy twoje połączenie internetowe spełnia zalecane parametry przepustowości dla Skype Connect? Jeśli twoje łącze internetowe nie zapewnia akceptowalnych parametrów przepustowości dla Skype Connect, zastanów się nad podniesieniem jego standardu lub zmianą dostawcy Internetu.

  Dowiedz się więcej na temat zalecanych przepustowości łącza dla Skype Connect.
  Czy używasz tego samego połączenia internetowego dla połączeń głosowych i przesyłu danych? Zastanów się nad przełączeniem ruchu głosowego na osobne łącze.
  Czy korzystasz z routera z jakością usług (QoS)? Jeśli nie używasz aktualnie routera z jakością usług, zakup do twojej sieci firmowej specjalizowany router bazujący na jakości usług SIP.
  Czy prawidłowo skonfigurowałeś router z jakością usług (QoS)? Aktywuj priorytety przesyłu głosu w konfiguracji routera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji dostarczonej przez producenta twojego routera lub skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy.
  Czy używasz NAT, routera lub firewalla pomiędzy twoją firmową siecią LAN a połączeniem internetowym? Upewnij się, czy nie zostały zablokowane następujące porty: UDP 5060, 8000-80xx (gdzie „xx” to liczba wymaganych kanałów razy dwa).