Pomoc Windows Desktop

Jak rozpocząć korzystanie ze Skype WiFi w Skypie dla Windows?

Ten artykuł jest także dostępny dla:

Do korzystania ze Skype WiFi są potrzebne: najnowsza wersja Skype'a, komputer z obsługą WiFi połączony z punktem dostępu obsługiwanym przez aplikację Skype WiFi oraz środki na koncie Skype.

Do korzystania ze Skype WiFi nie jest potrzebne nowe konto Skype. Połącz się z dostępnym hotspotem WiFi, a w Skype WiFi zostanie wyświetlona propozycja nawiązania połączenia z Internetem po niedrogiej stawce za minutę połączenia.

Aby włączyć Skype WiFi:

  1. Przejdź do ustawień sieci na komputerze i wybierz obsługiwaną sieć WiFi.
  2. Zaloguj się w Skypie.
  3. Przejdź do pozycji Narzędzia >  Opcje > Skype WiFi.
  4. Zaznacz pozycję Włącz Skype WiFi.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z aplikacji Skype WiFi.

Masz problem z połączeniem się z Internetem za pomocą Skype WiFi? Zapoznaj się z tym przydatnym przewodnikiem.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).