Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Czy można sprawdzić, jaka przepustowość jest używana podczas rozmowy wideo?

  Można sprawdzić, jaka przepustowość jest używana podczas rozmowy wideo. W trakcie rozmowy:

  1. Na pasku menu kliknij pozycję Rozmowa> Informacje techniczne o połączeniu.
  2. Zostanie wyświetlone okno Informacje techniczne o połączeniu.

  3. W sekcji Podstawowe są podane informacje o przepustowości używanej do realizowania rozmowy wideo: zarówno dane przekazywane, jak i pobierane.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).