Pomoc Windows Desktop

Konfigurowanie i odsłuchiwanie wiadomości głosowych (komputer z systemem Windows)

W Skypie możesz włączyć funkcję wiadomości głosowych, aby rozmowy przychodzące, których nie możesz odebrać osobiście, były odbierane za Ciebie. Pozostawione wiadomości możesz odsłuchać po następnym zalogowaniu się w Skypie. Wszystko to jest dostępne bezpłatnie.

Wiadomości głosowe możesz włączyć ręcznie ze swojego konta — bezpłatnie. Po ich włączeniu musisz skonfigurować dotyczące ich preferencje. W przypadku wykupienia abonamentu bez ograniczeń lub numeru Skype wiadomości głosowe są włączane automatycznie — trzeba jedynie ustawić preferencje.

Aby włączyć wiadomości głosowe:

1

Zaloguj się do konta.

2

W sekcji Zarządzanie funkcjami kliknij pozycję Wiadomości głosowe
.

 

3

Kliknij pozycję Skonfigurować funkcję wiadomości głosowych.

3

Upewnij się, że wiadomości głosowe mają ustawioną opcję Włączone.

Po uaktywnieniu wiadomości głosowych można zmienić ustawienia stosownie do swoich preferencji:

1

Zaloguj się w Skypie, a następnie na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia > Opcje.

2

Z lewej strony kliknij pozycję Rozmowy > Wiadomości głosowe.


 

3

Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Odbierz nieodebrane rozmowy jako wiadomości głosowe. To oznacza, że wiadomości głosowe są włączone i ustawione jest powitanie domyślne.

4

Aby nagrać własne powitanie dla wiadomości głosowych, kliknij przycisk Nagraj i zacznij mówić do mikrofonu komputera.

Nagraj

Po zakończeniu nagrywania wiadomości kliknij przycisk Zatrzymaj.

Zatrzymaj

5

Aby odsłuchać swoje powitanie, kliknij przycisk Odtwórz.

Odtwórz

6

Aby przywrócić powitanie domyślne, kliknij przycisk Reset.

7

Na tym samym ekranie możesz też określić, kiedy rozmowa ma zostać przekierowana do wiadomości głosowych.

  • Po określonym czasie (w sekundach).
  • Po odrzuceniu rozmowy.
  • Gdy prowadzisz inną rozmowę.
     

Ustaw liczbę sekund, po upłynięciu których rozpocznie się nagrywanie wiadomości głosowej.

8

Gdy ustawienia wiadomości głosowych będą skonfigurowane jak należy, kliknij przycisk Zapisz.

Dostęp do wiadomości głosowych można uzyskać na kilka sposobów. Jeśli ostatnio ktoś zostawił Ci wiadomość, na pasku zadań systemu Windows i na karcie Ostatnio będzie widoczna ikona powiadomienia.

1

Przejdź do karty Ostatnio i kliknij nazwę danego kontaktu.

2

W oknie konwersacji kliknij przycisk Odtwórz obok wiadomości.

Odtwórz

Dostęp do wiadomości głosowych możesz też uzyskać za pomocą menu.

1

Przejdź do pozycji Widok > Wiadomości głosowe. Zostanie wyświetlona lista wszystkich odebranych wiadomości głosowych. Nieodsłuchane wiadomości są oznaczone pomarańczową kropką.

Pomarańczowa kropka obok kontaktów wyświetlona w obszarze Kontakty
 

2

Na liście kliknij wiadomość do odtworzenia. Zostanie ona wyświetlona w oknie konwersacji z prawej strony.

3

Aby odtworzyć wiadomość głosową, kliknij przycisk Odtwórz widoczny obok niej.

Jeśli nie słyszysz wiadomości, spróbuj zwiększyć głośność na komputerze.

Po odsłuchaniu wiadomość głosowa jest zapisywana lokalnie na komputerze (jako plik DAT w folderze C:/Documents and Settings/nazwa_użytkownika/Application Data/[nazwa_użytkownika_Skype'a]/voicemail). Oznacza to, że nie można ich ponownie odsłuchać po zalogowaniu się w Skypie na innym komputerze.

Aby usunąć odsłuchaną wiadomość głosową, wystarczy kliknąć ikonę kosza.

Ikona kosza: usuń

Aby wyłączyć wiadomości głosowe:

  1. Zaloguj się w Skypie, a następnie na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia > Opcje > Rozmowy > Wiadomości głosowe.
  2. Następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Odbierz nieodebrane rozmowy jako wiadomości głosowe.
Odbierz nieodebrane rozmowy jako wiadomości głosowe

Masz problemy z wiadomościami głosowymi? Te porady mogą być pomocne.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wiadomości głosowych w Skypie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Wiadomości głosowe" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie