Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zaprosić użytkowników mających osobiste konta Skype do mojego Skype Managera?

  Użytkowników mających konta osobiste można zaprosić przy użyciu ich adres e-mail lub nazwy użytkownika Skype'a. Użytkownicy mający konta osobiste mogą należeć do jednego Skype Managera w danym momencie.

  Zapraszanie użytkowników przy użyciu adresu e-mail

  Aby zaprosić użytkowników mających konta osobiste przy użyciu adresu e-mail:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie na pasku narzędzi, aby wyświetlić stronę Wszyscy członkowie.
  3. Kliknij pozycję Zaproś według adresu e-mail, aby wyświetlić stronę Zaproś członków indywidualnych za pomocą adresu e-mail.

   Ekran zapraszania użytkowników przy użyciu adresu e-mail
  4. Wprowadź adresy e-mail wszystkich użytkowników w polu Wprowadź adresy e-mail i kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić poniższą stronę.

   Ekran weryfikacji adresów
  5. Jeśli jest to wymagane, kliknij adres e-mail, aby go edytować. Po ukończeniu edycji adresy e-mail kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
  6. Jeśli jest to wymagane, wybierz grupę, do której chcesz dodać nowych użytkowników z listy rozwijanej Dodaj członków do grupy, gdy zaakceptują zaproszenie. Grupy stanowią doskonały sposób zarządzania użytkownikami w Skype Managerze. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, należy utworzyć grupy, które umożliwią najskuteczniejsze zarządzanie użytkownikami.
  7. Kliknij pozycję Wyślij zaproszenia. Nowi użytkownicy otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem dołączenia do twojego Skype Managera.

  Zapraszanie użytkowników przy użyciu nazwy użytkownika Skype'a

  Aby zaprosić użytkowników mających konta osobiste przy użyciu nazwy użytkownika Skype'a:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie na pasku narzędzi, aby wyświetlić stronę Wszyscy członkowie.
  3. Kliknij pozycję lub według nazwy użytkownika Skype'a, aby wyświetlić stronę Zaproś członków indywidualnych według nazwy użytkownika Skype'a.

   Ekran zapraszania użytkowników przy użyciu nazwy użytkownika Skype'a
  4. Wprowadź nazwy użytkownika Skype'a osób, które chcesz zaprosić, w polu Wpisz nazwę użytkownika Skype'a lub wybierz osoby do zaproszenia z listy kontaktów Skype, zaznaczając pole wyboru obok odpowiednich nazw użytkownika Skype'a.
  5. Jeśli jest to wymagane, wybierz grupę, do której chcesz dodać nowych użytkowników z listy rozwijanej Dodaj członków do grupy, gdy zaakceptują zaproszenie. Grupy stanowią doskonały sposób zarządzania użytkownikami w Skype Managerze. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, należy utworzyć grupy, które umożliwią najskuteczniejsze zarządzanie użytkownikami.
  6. Kliknij pozycję Wyślij zaproszenia. Nowi użytkownicy otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem dołączenia do twojego Skype Managera.
   

   Więcej informacji na temat Skype Managera zawierają nasze przewodniki do pobrania.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).