Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak ustawić numer Skype jako identyfikator rozmówcy w Skype Managerze™?

  Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące konfigurowania, zmieniania i wyłączania identyfikatora rozmówcy dla członków w Skype Managerze.

  Konfigurowanie identyfikatora rozmówcy

  Aby ustawić numer Skype członka jako identyfikator rozmówcy:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Wyświetl dane członka, któremu ma zostać przydzielony numer Skype jako identyfikator rozmówcy.

   Najszybszym sposobem na wyświetlenie i modyfikację danych członka jest narzędzie Wyszukaj członków dostępne w prawym górnym rogu Skype Managera. Wystarczy wpisać nazwę członka. Spowoduje to wyświetlenie listy członków o zgodnych nazwach. Aby wyświetlić dane szukanego członka, kliknij jego nazwę.

  3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
  4. Kliknij pozycję Skonfiguruj identyfikację rozmówcy, aby wyświetlić opcje konfigurowania identyfikatora rozmówcy.

  5. Z listy rozwijanej wybierz numer Skype, który chcesz przypisać jako identyfikator rozmówcy członka.

   Jeśli wybrany członek nie ma numeru Skype, kliknij pozycję Kup numer Skype i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakupić taki numer. Po zakończeniu procedury zakupu numer Skype zostanie skonfigurowany jako identyfikator rozmówcy danego członka.

   Zapoznaj się z listą krajów, w których numer Skype może służyć za identyfikator rozmówcy.

  6. Kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

  Zmienianie identyfikatora rozmówcy

  Aby zmienić numer Skype, który jest używany jako identyfikator rozmówcy członka:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Skorzystaj z narzędzia Wyszukaj członków znajdującego się w prawym górnym rogu Skype Managera, aby odnaleźć i wybrać członka, którego identyfikator rozmówcy chcesz zmienić.
  3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
  4. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Identyfikator rozmówcy, aby wyświetlić opcje zmiany ustawień identyfikatora rozmówcy.

   opcje zmiany ustawień identyfikatora rozmówcy

  5. Kliknij pozycję Zmień identyfikator rozmówcy.
  6. Z listy rozwijanej wybierz nowy numer Skype, który chcesz przypisać jako identyfikator rozmówcy członka.
  7. Kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

  Wyłączanie identyfikatora rozmówcy

  Aby wyłączyć identyfikator rozmówcy członka:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Skorzystaj z narzędzia Wyszukaj członków znajdującego się w prawym górnym rogu Skype Managera, aby odnaleźć i wybrać członka, którego identyfikator rozmówcy chcesz wyłączyć.
  3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
  4. Kliknij dowolne miejsce w wierszu Identyfikator rozmówcy.
  5. Kliknij pozycję Wyłącz identyfikator rozmówcy.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).