Pomoc Windows Desktop

Jak ustawić numer Skype jako identyfikator rozmówcy w Skype Managerze™?

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące konfigurowania, zmieniania i wyłączania identyfikatora rozmówcy dla członków w Skype Managerze.

Konfigurowanie identyfikatora rozmówcy

Aby ustawić numer Skype członka jako identyfikator rozmówcy:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Wyświetl dane członka, któremu ma zostać przydzielony numer Skype jako identyfikator rozmówcy.

  Najszybszym sposobem na wyświetlenie i modyfikację danych członka jest narzędzie Wyszukaj członków dostępne w prawym górnym rogu Skype Managera. Wystarczy wpisać nazwę członka. Spowoduje to wyświetlenie listy członków o zgodnych nazwach. Aby wyświetlić dane szukanego członka, kliknij jego nazwę.

 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
 4. Kliknij pozycję Skonfiguruj identyfikację rozmówcy, aby wyświetlić opcje konfigurowania identyfikatora rozmówcy.

 5. Z listy rozwijanej wybierz numer Skype, który chcesz przypisać jako identyfikator rozmówcy członka.

  Jeśli wybrany członek nie ma numeru Skype, kliknij pozycję Kup numer Skype i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakupić taki numer. Po zakończeniu procedury zakupu numer Skype zostanie skonfigurowany jako identyfikator rozmówcy danego członka.

  Zapoznaj się z listą krajów, w których numer Skype może służyć za identyfikator rozmówcy.

 6. Kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Zmienianie identyfikatora rozmówcy

Aby zmienić numer Skype, który jest używany jako identyfikator rozmówcy członka:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Skorzystaj z narzędzia Wyszukaj członków znajdującego się w prawym górnym rogu Skype Managera, aby odnaleźć i wybrać członka, którego identyfikator rozmówcy chcesz zmienić.
 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
 4. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Identyfikator rozmówcy, aby wyświetlić opcje zmiany ustawień identyfikatora rozmówcy.

  opcje zmiany ustawień identyfikatora rozmówcy

 5. Kliknij pozycję Zmień identyfikator rozmówcy.
 6. Z listy rozwijanej wybierz nowy numer Skype, który chcesz przypisać jako identyfikator rozmówcy członka.
 7. Kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Wyłączanie identyfikatora rozmówcy

Aby wyłączyć identyfikator rozmówcy członka:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Skorzystaj z narzędzia Wyszukaj członków znajdującego się w prawym górnym rogu Skype Managera, aby odnaleźć i wybrać członka, którego identyfikator rozmówcy chcesz wyłączyć.
 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
 4. Kliknij dowolne miejsce w wierszu Identyfikator rozmówcy.
 5. Kliknij pozycję Wyłącz identyfikator rozmówcy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).