Pomoc Windows Desktop

Jak ustawić numer Skype jako identyfikator rozmówcy w Skype Managerze™?

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące konfigurowania, zmieniania i wyłączania identyfikatora rozmówcy dla członków w Skype Managerze.

Konfigurowanie identyfikatora rozmówcy

Aby ustawić numer Skype członka jako identyfikator rozmówcy:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Wyświetl dane członka, któremu ma zostać przydzielony numer Skype jako identyfikator rozmówcy.

  Najszybszym sposobem na wyświetlenie i modyfikację danych członka jest narzędzie Wyszukaj członków dostępne w prawym górnym rogu Skype Managera. Wystarczy wpisać nazwę członka. Spowoduje to wyświetlenie listy członków o zgodnych nazwach. Aby wyświetlić dane szukanego członka, kliknij jego nazwę.

 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
 4. Kliknij pozycję Skonfiguruj identyfikację rozmówcy, aby wyświetlić opcje konfigurowania identyfikatora rozmówcy.

 5. Z listy rozwijanej wybierz numer Skype, który chcesz przypisać jako identyfikator rozmówcy członka.

  Jeśli wybrany członek nie ma numeru Skype, kliknij pozycję Kup numer Skype i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakupić taki numer. Po zakończeniu procedury zakupu numer Skype zostanie skonfigurowany jako identyfikator rozmówcy danego członka.

  Zapoznaj się z listą krajów, w których numer Skype może służyć za identyfikator rozmówcy.

 6. Kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Zmienianie identyfikatora rozmówcy

Aby zmienić numer Skype, który jest używany jako identyfikator rozmówcy członka:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Skorzystaj z narzędzia Wyszukaj członków znajdującego się w prawym górnym rogu Skype Managera, aby odnaleźć i wybrać członka, którego identyfikator rozmówcy chcesz zmienić.
 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
 4. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Identyfikator rozmówcy, aby wyświetlić opcje zmiany ustawień identyfikatora rozmówcy.

  opcje zmiany ustawień identyfikatora rozmówcy

 5. Kliknij pozycję Zmień identyfikator rozmówcy.
 6. Z listy rozwijanej wybierz nowy numer Skype, który chcesz przypisać jako identyfikator rozmówcy członka.
 7. Kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Wyłączanie identyfikatora rozmówcy

Aby wyłączyć identyfikator rozmówcy członka:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Skorzystaj z narzędzia Wyszukaj członków znajdującego się w prawym górnym rogu Skype Managera, aby odnaleźć i wybrać członka, którego identyfikator rozmówcy chcesz wyłączyć.
 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Produkty, aby wyświetlić stronę Funkcje przydzielone użytkownikowi.
 4. Kliknij dowolne miejsce w wierszu Identyfikator rozmówcy.
 5. Kliknij pozycję Wyłącz identyfikator rozmówcy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Skype do pracy" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie