Pomoc Windows Desktop

Jak uaktywnić lub dezaktywować pocztę głosową dla członków w Skype Managerze?

Poczta głosowa umożliwia odsłuchiwanie wiadomości zostawionych przez osoby dzwoniące, gdy użytkownik jest zajęty lub niepodłączony. Nieodebrane rozmowy są przekazywane do poczty głosowej i można je odsłuchać po zalogowaniu się w Skypie. Dla użytkowników w Skype Managerze™ można bezpłatnie uaktywnić pocztę głosową.

Aby uaktywnić lub dezaktywować pocztę głosową dla wybranych członków:
  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
  3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Poczta głosowa, aby wyświetlić stronę Poczta głosowa.
  4. Kliknij pozycję Przydziel pocztę głosową.
  5. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, dla którego chcesz uaktywnić lub dezaktywować pocztę głosową.

    Nie można zaznaczyć członków, którzy już mają uaktywnioną pocztę głosową w ramach abonamentu, i członków z kontami osobistymi, którzy uaktywnili pocztę głosową poza Skype Managerem.

  6. Kliknij pozycję Aktywuj lub Wyłącz. Może upłynąć kilka minut, zanim usługa pojawi się w Skype Managerze i członkowie będą mogli zacząć z niej korzystać (jeśli została uaktywniona).

Po uaktywnieniu poczty głosowej członkowie muszą ją skonfigurować, na przykład nagrać wiadomość powitalną.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu poczty głosowej.

Więcej informacji na temat Skype Managera zawierają nasze przewodniki do pobrania.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).