Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak przydzielić członkom abonamenty w Skype Managerze?

  Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące przydzielania abonamentów członkom oraz anulowania abonamentów.

  Przydzielanie abonamentów

  Aby przydzielić członkowi nowe abonamenty lub zmienić istniejący abonament:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Produkty.

  3. W menu Produkty po lewej stronie wybierz pozycję Abonamenty, aby wyświetlić stronę Abonamenty.

  4. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, któremu ma zostać przydzielony abonament. Po zaznaczeniu członka opcje przydzielenia abonamentu są wyświetlane automatycznie.
  5. Kliknij przycisk Przydziel abonamenty, aby wyświetlić stronę Wybierz abonament.

  6. W polu wyszukiwania wpisz nazwę kraju, do którego chcesz dzwonić najczęściej, a następnie wybierz abonament i kliknij pozycję Kontynuuj.

   Pole wyszukiwania umożliwiające wpisanie nazwy kraju, do którego chcesz najczęściej dzwonić.

   Aby korzystać z rozmów bez ograniczeń* do różnych krajów w ramach tylko jednego abonamentu, możesz wybrać abonamenty Świat — bez ograniczeń lub Europa — bez ograniczeń (jeśli jest dostępny).
    
  7. Wybierz okres abonamentu i kliknij pozycję Kup teraz.

  Abonamenty staną się dostępne w ciągu kilku minut, a ich koszt zostanie potrącony z salda Twoich środków na koncie Skype.

  Po sfinalizowaniu zakupu możesz także przydzielić inne abonamenty członkom Skype Managera.

  *Obowiązują zasady właściwego użytkowania.

  Anulowanie abonamentów

  Aby anulować abonament dla członka:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
  3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Abonamenty, aby wyświetlić stronę Abonamenty.
  4. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, któremu ma zostać anulowany abonament.
  5. Wybierz pozycję Anuluj abonament. Potwierdź, że chcesz go anulować.

  Ważność abonamentów i wszystkich korzyści wygaśnie w terminach wskazanych dla poszczególnych abonamentów. Nie zostaną pobrane żadne dodatkowe opłaty.

  Więcej informacji na temat Skype Managera zawierają nasze przewodniki do pobrania.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi