Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak wyświetlać raporty w Skype Managerze™?

  Raporty w Skype Managerze to wygodna metoda śledzenia sposobu korzystania ze Skype'a w firmie. Dostępne są cztery typy raportów: Podsumowanie, Zakupy, Przydziały i Wykorzystanie. Korzystając z tych raportów, można śledzić środki na koncie Skype zakupione, przydzielone i wykorzystane przez firmę.

  Aby wyświetlić raporty w Skype Managerze:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij przycisk Raporty na pasku narzędzi.
  3. W menu z lewej strony kliknij jedną z poniższych opcji, w zależności od typu raportu, który chcesz wyświetlić: 
   • Podsumowanie
    Kliknij pozycję Podsumowanie, aby wyświetlić informacje o tym, komu przydzielono środki w danym miesiącu.
   • Zakupy
    Kliknij pozycję Zakupy, aby wyświetlić raport przedstawiający zakupy środków na koncie Skype w danym miesiącu.
   • Przydziały
    Kliknij pozycję Przydziały, a następnie nazwę funkcji, aby wyświetlić szczegółowy raport dotyczący funkcji przydzielonych członkom w danym miesiącu. Aby na przykład zobaczyć wszystkie przydziały środków dokonane na rzecz członków w określonym miesiącu, wystarczy kliknąć pozycję środków na koncie Skype.
   • Wykorzystanie
    Kliknij pozycję Wykorzystanie i wprowadź nazwę członka lub profilu SIP, aby wyświetlić szczegółowy raport o użytkowaniu Skype'a przez danego członka lub w ramach danego profilu SIP.
    Jeśli próbujesz wyświetlić raport Wykorzystanie po raz pierwszy, kliknij pozycję Chcę uzyskać dostęp do raportów dotyczących członków, a następnie pozycję Chcę uzyskać dostęp do raportów.

    Należy pamiętać, że dostęp do danych osobowych członków oraz danych o przeprowadzonych przez nich połączeniach i monitorowanie takich danych może wiązać się z koniecznością zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony poufności informacji obowiązującymi w wielu krajach. Należy zapoznać się z prawami obowiązującymi w danej lokalizacji oraz proponowanym użytkowaniem.

    Ważne Członkowie z osobistymi kontami Skype muszą udzielić Ci zgody na uzyskiwanie dostępu do ich raportów.
     
  4. Domyślnie wybrany raport obejmuje bieżący miesiąc. Możesz określić miesiąc, wybierając go z listy rozwijanej w menu z lewej strony lub klikając pozycję Poprzedni miesiąc bądź Następny miesiąc.
  5. Raport można szczegółowo dostosować za pomocą filtrów. Wybierz potrzebny filtr z listy rozwijanej widocznej nad raportem.
  6. Jeśli chcesz zapisać raport Zakupy lub Przydziały do użytku w przyszłości, kliknij polecenie Pobierz raporty w menu z lewej strony.

   Zaznacz pole wyboru przy każdym raporcie, który chcesz pobrać, określ, czy chcesz pobrać raporty w formacie CSV, czy PDF, i kliknij pozycję Utwórz.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).