Pomoc Windows Desktop

Jak wyświetlać raporty w Skype Managerze™?

Raporty w Skype Managerze to wygodna metoda śledzenia sposobu korzystania ze Skype'a w firmie. Dostępne są cztery typy raportów: Podsumowanie, Zakupy, Przydziały i Wykorzystanie. Korzystając z tych raportów, można śledzić środki na koncie Skype zakupione, przydzielone i wykorzystane przez firmę.

Aby wyświetlić raporty w Skype Managerze:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij przycisk Raporty na pasku narzędzi.
 3. W menu z lewej strony kliknij jedną z poniższych opcji, w zależności od typu raportu, który chcesz wyświetlić: 
  • Podsumowanie
   Kliknij pozycję Podsumowanie, aby wyświetlić informacje o tym, komu przydzielono środki w danym miesiącu.
  • Zakupy
   Kliknij pozycję Zakupy, aby wyświetlić raport przedstawiający zakupy środków na koncie Skype w danym miesiącu.
  • Przydziały
   Kliknij pozycję Przydziały, a następnie nazwę funkcji, aby wyświetlić szczegółowy raport dotyczący funkcji przydzielonych członkom w danym miesiącu. Aby na przykład zobaczyć wszystkie przydziały środków dokonane na rzecz członków w określonym miesiącu, wystarczy kliknąć pozycję środków na koncie Skype.
  • Wykorzystanie
   Kliknij pozycję Wykorzystanie i wprowadź nazwę członka lub profilu SIP, aby wyświetlić szczegółowy raport o użytkowaniu Skype'a przez danego członka lub w ramach danego profilu SIP.
   Jeśli próbujesz wyświetlić raport Wykorzystanie po raz pierwszy, kliknij pozycję Chcę uzyskać dostęp do raportów dotyczących członków, a następnie pozycję Chcę uzyskać dostęp do raportów.

   Należy pamiętać, że dostęp do danych osobowych członków oraz danych o przeprowadzonych przez nich połączeniach i monitorowanie takich danych może wiązać się z koniecznością zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony poufności informacji obowiązującymi w wielu krajach. Należy zapoznać się z prawami obowiązującymi w danej lokalizacji oraz proponowanym użytkowaniem.

   Ważne Członkowie z osobistymi kontami Skype muszą udzielić Ci zgody na uzyskiwanie dostępu do ich raportów.
    
 4. Domyślnie wybrany raport obejmuje bieżący miesiąc. Możesz określić miesiąc, wybierając go z listy rozwijanej w menu z lewej strony lub klikając pozycję Poprzedni miesiąc bądź Następny miesiąc.
 5. Raport można szczegółowo dostosować za pomocą filtrów. Wybierz potrzebny filtr z listy rozwijanej widocznej nad raportem.
 6. Jeśli chcesz zapisać raport Zakupy lub Przydziały do użytku w przyszłości, kliknij polecenie Pobierz raporty w menu z lewej strony.

  Zaznacz pole wyboru przy każdym raporcie, który chcesz pobrać, określ, czy chcesz pobrać raporty w formacie CSV, czy PDF, i kliknij pozycję Utwórz.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Skype do pracy" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie