Pomoc Skype'a

  Jak wyświetlić raporty w Skype Managerze™?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Raporty w Skype Managerze są wygodną metodą śledzenia użytkowania Skype'a w firmie. Dostępne są cztery typy raportów: Podsumowanie, Zakupy, Przydziały i Wykorzystanie. Za ich pomocą można kontrolować zakupione, przydzielone i wykorzystane środki na koncie Skype.

  Aby wyświetlić raporty w Skype Managerze:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Raporty w panelu nawigacyjnym Skype Managera.
  3. W menu wybierz raport, który chcesz wyświetlić:
   • Podsumowanie
    Zawiera informacje o tym, komu przydzielono środki w danym miesiącu.
   • Zakupy
    Pokazuje doładowania konta Skype zakupione w danym miesiącu.
   • Przydziały
    Kliknij pozycję Przydziały, a następnie wybierz Środki na koncie Skype, Abonamenty lub Numery Skype, aby wyświetlić szczegółowy raport dotyczący funkcji przydzielonych członkom w danym miesiącu.
   • Wykorzystanie
    Zawiera szczegółowe informacje o korzystaniu z programu przez członka.
    Jeśli próbujesz wyświetlić raport Wykorzystanie po raz pierwszy, kliknij pozycję Chcę uzyskać dostęp do moich raportów członków, a następnie pozycję Chcę uzyskać dostęp do raportów.

    Pamiętaj, że dostęp do danych osobowych członków oraz danych o przeprowadzonych przez nich połączeniach i monitorowanie takich danych może wiązać się z koniecznością zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony poufności informacji obowiązującymi w wielu krajach. Zapoznaj się z przepisami prawnymi obowiązującymi w danej lokalizacji oraz proponowanym zakresem korzystania.

    Ważne: członkowie z osobistymi kontami Skype muszą udzielić ci zgody na uzyskiwanie dostępu do ich raportów.
  4. Domyślnie raporty dotyczą bieżącego miesiąca. Miesiąc możesz określić, wybierając go z listy rozwijanej w menu po lewej stronie lub klikając pozycję Poprzedni miesiąc bądź Następny miesiąc.
  5. Aby zawęzić dane w raporcie, możesz użyć filtrów. Aby to zrobić, wybierz odpowiedni filtr z listy rozwijanej nad raportem.
  6. Aby zapisać raport, kliknij pozycję Pobierz raporty w menu.
  7. Zaznacz pole wyboru przy każdym raporcie, który chcesz pobrać, określ, czy chcesz pobrać raporty w formacie CSV, czy PDF, i kliknij pozycję Utwórz.