Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Czy mogę zmienić walutę używaną w Skype Managerze™?

  Waluta, w której jest obliczane saldo środków na koncie Skype, jest określana podczas tworzenia konta Skype Managera. Można ją jednak łatwo zmienić na inną walutę.

  Aby zmienić walutę stosowaną przez Skype Managera:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. W prawym górnym rogu Skype Managera kliknij pozycję Dane konta.
  3. W menu po lewej stronie kliknij przycisk Ustawienia Skype Managera.
  4. Kliknij w dowolnym miejscu wiersza Waluta, aby wyświetlić opcje zmiany waluty:


    
  5. Wybierz walutę z listy rozwijanej i kliknij przycisk Zapisz.

  Jeżeli adres siedziby firmy mieści się na terenie Stanów Zjednoczonych, nie można zmienić waluty na inną niż USD.

  Kursy wymiany stosowane w Skype są podobne do kursów znanych kart kredytowych i mogą obejmować niewielką opłatę. Aby uniknąć opłaty, wykorzystaj środki na koncie Skype do końca i zmień walutę przed następnym doładowaniem.

  Aby uniknąć opłat za wymianę waluty przy przydzielaniu środków na konta Skype, waluta, która została wybrana w Skype Managerze, powinna odpowiadać walucie wybranej przez jak największą liczbę członków.

  Więcej informacji na temat Skype Managera można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi