Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zarządzać środkami na koncie Skype dla członków Skype Managera™?

  Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące przydzielania środków na koncie Skype użytkownikom i doładowywania im środków na koncie Skype.

  Po przydzieleniu środków nie można ich odebrać z konta użytkownika.

  Przydzielanie środków na koncie Skype użytkownikom

  Aby przydzielić środki na koncie Skype jednemu lub większej liczbie członków:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi, aby wyświetlić stronę Przydziały środków.
  3. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, któremu mają zostać przydzielone środki na koncie Skype. Po zaznaczeniu członka opcje przydzielenia środków na koncie Skype są wyświetlane automatycznie.

   Aby jednocześnie zaznaczyć wszystkich użytkowników Skype Managera, możesz zaznaczyć pozycję Zaznacz wszystkie.
  4. W wyświetlonym polu wpisz ilość środków na koncie Skype do przydzielenia i kliknij pozycję Doładuj konto. Środki na koncie Skype zostaną natychmiast pobrane z salda środków Skype Managera i dodane do konta wybranych użytkowników.

   Po krótkim czasie nowe saldo będzie widoczne w Skype Managerze. Wyświetlenie nowego salda może wymagać odświeżenia strony.

  Doładowywanie środków na koncie Skype użytkownikom

  Aby włączyć automatyczne doładowywanie konta dla jednego lub większej liczby członków:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi, aby wyświetlić stronę Przydziały środków.
  3. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, dla którego ma zostać włączone automatyczne doładowywanie.
  4. Kliknij pozycję Aktywuj/zmień, aby wyświetlić opcje automatycznego doładowywania.

  5. W polu Doładuj konto członka kwotą wpisz kwotę doładowania dla wybranych członków.
  6. W polu Gdy saldo spadnie poniżej wpisz wysokość salda. Kiedy saldo konta wybranego członka spadnie poniżej tej wartości, konto zostanie doładowane.
  7. W polu Limit miesięczny doładowania wpisz maksymalną ilość środków na koncie Skype, jaką można doładować konto wybranego członka w każdym miesiącu. Po osiągnięciu tego limitu funkcja automatycznego doładowywania zostanie zablokowana do pierwszego dnia następnego miesiąca.
  8. Kliknij pozycję Potwierdź.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi