Pomoc Skype'a

  Jak zarządzać środkami na koncie Skype na rzecz członków Skype Managera™?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje przydzielania środków na koncie Skype członkom oraz doładowywania ich kont.

  Uwaga: po przydzieleniu środków do konta członka nie możesz ich już odebrać.

  Aby przydzielić środki na koncie Skype jednemu lub większej liczbie członków, wykonaj te czynności:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie w panelu nawigacyjnym Skype Managera.
  3. Kliknij nazwę członka, któremu chcesz przydzielić środki na koncie Skype.
  4. Kliknij pozycję Zarządzaj środkami.
  5. W wyświetlonym polu podaj kwotę środków na koncie Skype, które chcesz przydzielić, i kliknij pozycję Doładuj konto. Kwota doładowania zostanie natychmiast potrącona z salda Skype Managera i dodana do konta wybranego członka lub członków.
  6. Potwórz te czynności w odniesieniu do wszystkich członków, którym chcesz przydzielić środki.
   Nowe saldo konta pojawi się w Skype Managerze po krótkim czasie. Jego wyświetlenie może wymagać odświeżenia strony.
   

   

  Aby włączyć automatyczne doładowanie dla jednego lub większej liczby członków:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie w menu na górze.
  3. Kliknij nazwę członka, dla którego chcesz włączyć automatyczne doładowanie.
  4. Kliknij pozycję Zarządzaj automatycznym doładowaniem konta.
  5. W polu Doładuj konto członka kwotą podaj kwotę doładowania konta członka.
  6. W polu Gdy saldo spadnie poniżej podaj wysokość salda członka, po przekroczeniu której konto ma zostać doładowane.
  7. W polu Limit miesięczny doładowania podaj maksymalną kwotę doładowania, jaką można zasilić konto danego członka w każdym miesiącu. Po osiągnięciu tego limitu funkcja automatycznego doładowania konta zostanie zawieszona do pierwszego dnia następnego miesiąca.
  8. Kliknij pozycję Zapisz i aktywuj.