Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zaktualizować dane użytkownika w Skype Managerze?

  Po dodaniu użytkownika do Skype Managera można w każdej chwili zaktualizować dane jego konta, w tym między innymi wyświetlaną nazwę, stanowisko i funkcję administratora Skype Managera.

  Nie można zmienić nazwy użytkownika Skype'a, jego hasła ani waluty.

  Aby zaktualizować dane użytkownika w Skype Managerze:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie na pasku narzędzi, aby wyświetlić stronę Wszyscy członkowie.
  3. Kliknij nazwę użytkownika, którego dane chcesz zmienić, aby wyświetlić stronę Dane użytkownika.

  4. Zaktualizuj dane w polach Dane osobowe i Dane kontaktowe według potrzeb.
  5. Jeśli chcesz dodać użytkownika do grupy lub zmienić grupę, do której należy, wybierz grupę z listy rozwijanej Ten użytkownik należy do następującej grupy.

   Jeśli grupa nie istnieje, kliknij polecenie utwórz grupę, aby skonfigurować nową grupę. Po skonfigurowaniu grupy zostanie ona automatycznie wybrana dla użytkownika.
    
  6. Jeśli chcesz przydzielić użytkownikowi rolę administratora Skype Managera, zaznacz pole wyboru Wyznacz tego użytkownika na administratora Skype Managera.
  7. Kliknij pozycję Zapisz zmiany.

  Więcej informacji na temat Skype Managera zawierają nasze przewodniki do pobrania.
   

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi