Pomoc Windows Desktop

Używam Skype Connect™ i moje połączenia są zrywane w trakcie rozmowy. Co mam zrobić?

Jeśli używasz Skype Connect i twoje połączenia są zrywane w trakcie rozmowy, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Sprawdź Opis
Czy zdarza się, że twoje połączenie internetowe zostaje zerwane? Jeśli do połączeń głosowych używasz osobnego lub współużytkowanego połączenia internetowego, skontaktuj się z usługodawcą internetowym w sprawie zrywanej łączności. Usługodawca internetowy może zbadać takie zdarzenia i pomóc w ustaleniu przyczyn problemu.

Dowiedz się więcej o wartościach przepustowości zalecanych w przypadku Skype Connect.
Czy występuje problem z centralą PBX z obsługą SIP? Jeśli korzystasz z usług kilku operatorów telekomunikacyjnych za pośrednictwem jednej centrali PBX z obsługą SIP, sprawdź, czy rozmowy są zrywane w czasie korzystania z usług konkretnego operatora, i skontaktuj się z nim, jeśli tak jest.

Jeśli jednak uważasz, że problem jest związany z centralą PBX z obsługą SIP, zapoznaj się z dokumentacją techniczną dostarczoną przez producenta centrali lub skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).