Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Używam Skype Connect™ i nie mogę dzwonić na numery telefonów komórkowych ani stacjonarnych. Co robić?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Jeśli używasz Skype Connect i nie możesz dzwonić na numery telefonów komórkowych ani stacjonarnych, to sprawdź następujące możliwe przyczyny:

  Sprawdź Opis
  Czy profil SIP ma przydzieloną wystarczającą ilość środków? Jeśli do profilu SIP nie zostały przydzielone środki, nie można wykonywać połączeń wychodzących. Zaloguj się w Skype Managerze™ i doładuj profil SIP (przydziel do niego środki). Aby uniknąć ponownego wystąpienia tego problemu, warto w kontekście profilów SIP używać funkcji automatycznego doładowania konta.
  Czy do Skype Managera jest przydzielona wystarczająca ilość środków? W razie nieuregulowania miesięcznej opłaty cyklicznej za abonament kanału profilu SIP nie można wykonywać połączeń wychodzących. Abonamenty kanałów dla profilu SIP są opłacane z poziomu Skype Managera, nie ze środków przydzielonych do profilu SIP. Dodaj środki do Skype Managera. Aby uniknąć ponownego wystąpienia tego problemu, warto w kontekście profilów SIP używać funkcji automatycznego doładowania konta.
  Czy połączenie internetowe, z którego korzysta centrala PBX z obsługą SIP, działa prawidłowo? Gdy centrala PBX utraci połączenie z Internetem, nie może połączyć się ze Skype, co uniemożliwia prowadzenie rozmów. Sprawdź, czy przy użyciu danego połączenia internetowego możesz przeglądać strony internetowe. Jeśli połączenie internetowe jest niedostępne, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.
  Czy zmieniły się twoje poświadczenia SIP? Jeśli połączenie internetowe działa, to utrata możliwości prowadzenia rozmów może wynikać z tego, że centrala PBX nie jest w stanie połączyć się ze Skype. Upewnij się, że poświadczenia logowania są prawidłowe. Zaloguj się w Skype Managerze i sprawdź poświadczenia profilu SIP, porównując je z poświadczeniami stosowanymi w przypadku centrali PBX z obsługą SIP.
  Czy profil SIP został usunięty? Zaloguj się w Skype Managerze i sprawdź, czy profil SIP nie został usunięty. Jeśli został, utwórz zastępczy profil SIP.
  Czy w twojej sieci firmowej zostały wprowadzone zmiany? Sprawdź, czy coś się zmieniło w twojej firmowej sieci komputerowej. Może na przykład wymieniono jeden z routerów albo do systemu komunikacyjnego dodano rozwiązanie NAT, router, firewall bądź inne urządzenie. Jeśli tak się stało, to upewnij się, że nowe urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane — tak aby Skype Connect był dostępny (porty UDP 5060, 8000-800xx, gdzie „xx” oznacza liczbę twoich kanałów pomnożoną przez 2).
  Czy centrala PBX jest skonfigurowana do automatycznego ponawiania prób? Sprawdź, czy na centrali PBX nie upłynął limit czasu rejestracji lub czy centrala została skonfigurowana do automatycznego ponawiania prób. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zajrzyj do dokumentacji dostarczonej przez producenta centrali PBX lub skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy.
  Czy Skype Connect uległ awarii lub są przeprowadzane planowane czynności konserwacyjne? Status Skype Connect możesz w każdej chwili sprawdzić, odwiedzając stronę Heartbeat pod adresem heartbeat.skype.com.

  Więcej informacji o Skype Connect można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku innych przewodnikach po Skype Connect udostępnionych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi