Pomoc Skype'a

  Jak obejrzę raporty profilu SIP?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Istnieją dwa typy raportów Skype Connect™: raporty przydziałów miesięcznych i szczegółowe raporty użycia. Oba są dostępne bezpośrednio ze Skype Connect.

  Aby obejrzeć raporty Skype Connect:

  1. Zaloguj się w Skype Managerze™.
  2. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
  3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Skype Connect.
  4. Przewiń do profilu SIP, którego raporty chcesz zobaczyć, i kliknij Pokaż profil.
  5. W menu Skype Connect po lewej stronie kliknij opcję Raporty. Użycie profilu SIP dla bieżącego miesiąca jest wyświetlane domyślnie.

   W raporcie znajdują się informacje na temat numeru i czasu połączenia. Dla połączeń rozliczonych po standardowych stawkach Skype wyświetlony zostaje również koszt połączenia. Dla połączeń wykonanych przy wykorzystaniu pakietu minut na rozmowy z USA przyporządkowanego do profilu SIP koszt połączeń w raporcie wynosi zero.

   Aby zmienić miesiąc, którego dotyczy raport, wybierz datę z rozwijanego menu dostępnego po lewej stronie lub kliknij opcjęPoprzedni miesiąc lub Następny miesiąc, aby znaleźć dany miesiąc.

   Aby wyświetlić raport przydziałów profilu SIP, kliknij opcję Przydziały w menu po lewej stronie.

   Wyświetlone zostają wszystkie kanały Skype Connect i pakiety minut na rozmowy z USA, które zostały zakupione dla danego profilu SIP w danym miesiącu, jak również wszelkie zmiany salda środków na koncie Skype przypisanym do profilu SIP związane z połączeniami wychodzącymi.

   Aby wrócić do raportu użycia profilu SIP, kliknij opcję Wykorzystanie w menu po lewej stronie.

  Więcej informacji o Skype Connect można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku innych przewodnikach po Skype Connect udostępnionych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype.