Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zmienić hasło profilu SIP?

  Przed zmianą hasła profilu SIP pamiętaj, że jest ono używane przez twoją centralę PBX do łączenia ze Skype'em. Gdy zmienisz hasło, twoja centrala PBX nie zostanie automatycznie odłączona od Skype'a. Należy jednak zmienić hasło na nowe w konfiguracji centrali PBX, zanim będzie musiała ponownie zarejestrować się w Skypie.

  Jeśli hasło nie zostanie zmienione na nowe, twoja centrala PBX nie będzie mogła połączyć się ze Skype'em przy następnej próbie rejestracji, co spowoduje utratę połączeń wychodzących. Jeśli hasło nie zostanie zaktualizowane w twojej centrali PBX, również rozmowy przychodzące nie będą odbierane przez centralę PBX z obsługą SIP.

  Częstotliwość, z jaką centrala PBX z obsługą SIP będzie się ponownie rejestrować, zależy od tego, czy znajduje się za zaporą systemu lub systemem NAT (45 sekund), czy jest bezpośrednio połączona z Internetem (3600 sekund).

  Zalecamy, aby zmiany hasła profilu SIP były uzgodnione z działem IT lub z osobą, która jest odpowiedzialna za administrację twoim sprzętem PBX. Zalecamy również, aby zmieniać hasło i dane autoryzacji centrali PBX z obsługą SIP poza godzinami pracy firmy, aby uniknąć potencjalnej przerwy w pracy Skype Connect™.

  Aby zmienić hasło profilu SIP:

  1. Zaloguj się w Skype Managerze™.
  2. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
  3. W menu Produkty z lewej strony kliknij pozycję Skype Connect.
  4. Przewiń do profilu SIP, dla którego chcesz zmienić hasło, i kliknij pozycję Pokaż profil.
  5. W menu Skype Connect po lewej kliknij Dane uwierzytelniające.
  6. Kliknij pozycję Wygeneruj nowe hasło. Nowe hasło zostanie automatycznie wygenerowane i wyświetlone w polu Hasło.

   

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).