Pomoc Windows Desktop

Jak zarządzać identyfikatorem rozmówcy w profilu SIP?

Niniejsza odpowiedź na często zadawane pytanie zawiera instrukcje konfigurowania identyfikatora rozmówcy w profilu SIP, zmieniania identyfikatora rozmówcy oraz usuwania identyfikatora rozmówcy.

Identyfikatorem rozmówcy w profilu SIP może być numer Skype. Możesz też użyć numeru telefonu stacjonarnego pod warunkiem, że numer ten należy do ciebie i go kontrolujesz, a twoja firma została zweryfikowana przez Skype.

Konfigurowanie identyfikatora rozmówcy w profilu SIP

Aby skonfigurować identyfikator rozmówcy w profilu SIP:

 1. Zaloguj się w Skype Managerze™.
 2. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu Produkty po lewej kliknij pozycję Skype Connect™.
 4. Przewiń do profilu SIP, do którego chcesz dodać identyfikator rozmówcy, i kliknij pozycję Pokaż profil.
 5. Kliknij przycisk Skonfiguruj identyfikację rozmówcy.


   
 6. Jeśli chcesz kupić numer Skype do użycia w roli identyfikatora rozmówcy, kliknij pozycję Wykup numer Skype i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po dokonaniu zakupu numer Skype zostanie przypisany do profilu SIP i oznaczony jako identyfikator rozmówcy.

  Jeśli chcesz użyć wcześniej wykupionego numeru Skype, kliknij pozycję Użyj numeru Skype i wybierz numer Skype z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli chcesz użyć numeru telefonu stacjonarnego, kliknij pozycję Użyj numeru telefonu stacjonarnego i wprowadź numer w wyświetlonym polu. Możesz korzystać wyłącznie z tych numerów stacjonarnych, na których użycie twoja firma ma podpisaną umowę i które są powiązane z twoją centralą PBX. Użycie numeru nieprzydzielonego do twojej firmy ani niepowiązanego z twoją centralą PBX stanowi istotne naruszenie umowy ze Skype, co może skutkować pociągnięciem ciebie i twojej firmy do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

  Jeśli chcesz użyć numeru telefonu stacjonarnego, ale twoja firma nie została zweryfikowana, kliknij pozycję Zweryfikuj swoją firmę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Dowiedz się więcej o weryfikowaniu firmy.
   
 7. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

Zmienianie identyfikatora rozmówcy w profilu SIP

Aby zmienić identyfikator rozmówcy w profilu SIP na inny numer:

 1. Wyświetl profil SIP, w którym chcesz zmienić identyfikator rozmówcy.
 2. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Identyfikator rozmówcy.
 3. Kliknij przycisk Zmień identyfikator rozmówcy.
 4. Wybierz numer z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli twoja firma została zweryfikowana i masz do wyboru zarówno numery stacjonarne, jak i numery Skype, numery Skype mają na liście rozwijanej oznaczenie „Numer Skype”.
   
 5. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

Usuwanie identyfikatora rozmówcy z profilu SIP

Aby usunąć identyfikator rozmówcy z profilu SIP:

 1. Wyświetl profil SIP, w którym chcesz zmienić identyfikator rozmówcy.
 2. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Identyfikator rozmówcy.


   
 3. Kliknij pozycję Wyłącz identyfikator rozmówcy.

Więcej informacji o Skype Connect można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku innych przewodnikach po Skype Connect udostępnionych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype. 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Skype Connect" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie