Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zarządzać identyfikatorem rozmówcy w profilu SIP?

  Niniejsza odpowiedź na często zadawane pytanie zawiera instrukcje konfigurowania identyfikatora rozmówcy w profilu SIP, zmieniania identyfikatora rozmówcy oraz usuwania identyfikatora rozmówcy.

  Identyfikatorem rozmówcy w profilu SIP może być numer Skype. Możesz też użyć numeru telefonu stacjonarnego pod warunkiem, że numer ten należy do ciebie i go kontrolujesz, a twoja firma została zweryfikowana przez Skype.

  Konfigurowanie identyfikatora rozmówcy w profilu SIP

  Aby skonfigurować identyfikator rozmówcy w profilu SIP:

  1. Zaloguj się w Skype Managerze™.
  2. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
  3. W menu Produkty po lewej kliknij pozycję Skype Connect™.
  4. Przewiń do profilu SIP, do którego chcesz dodać identyfikator rozmówcy, i kliknij pozycję Pokaż profil.
  5. Kliknij przycisk Skonfiguruj identyfikację rozmówcy.


    
  6. Jeśli chcesz kupić numer Skype do użycia w roli identyfikatora rozmówcy, kliknij pozycję Wykup numer Skype i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po dokonaniu zakupu numer Skype zostanie przypisany do profilu SIP i oznaczony jako identyfikator rozmówcy.

   Jeśli chcesz użyć wcześniej wykupionego numeru Skype, kliknij pozycję Użyj numeru Skype i wybierz numer Skype z wyświetlonej listy rozwijanej.

   Jeśli chcesz użyć numeru telefonu stacjonarnego, kliknij pozycję Użyj numeru telefonu stacjonarnego i wprowadź numer w wyświetlonym polu. Możesz korzystać wyłącznie z tych numerów stacjonarnych, na których użycie twoja firma ma podpisaną umowę i które są powiązane z twoją centralą PBX. Użycie numeru nieprzydzielonego do twojej firmy ani niepowiązanego z twoją centralą PBX stanowi istotne naruszenie umowy ze Skype, co może skutkować pociągnięciem ciebie i twojej firmy do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

   Jeśli chcesz użyć numeru telefonu stacjonarnego, ale twoja firma nie została zweryfikowana, kliknij pozycję Zweryfikuj swoją firmę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Dowiedz się więcej o weryfikowaniu firmy.
    
  7. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

  Zmienianie identyfikatora rozmówcy w profilu SIP

  Aby zmienić identyfikator rozmówcy w profilu SIP na inny numer:

  1. Wyświetl profil SIP, w którym chcesz zmienić identyfikator rozmówcy.
  2. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Identyfikator rozmówcy.
  3. Kliknij przycisk Zmień identyfikator rozmówcy.
  4. Wybierz numer z wyświetlonej listy rozwijanej.

   Jeśli twoja firma została zweryfikowana i masz do wyboru zarówno numery stacjonarne, jak i numery Skype, numery Skype mają na liście rozwijanej oznaczenie „Numer Skype”.
    
  5. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

  Usuwanie identyfikatora rozmówcy z profilu SIP

  Aby usunąć identyfikator rozmówcy z profilu SIP:

  1. Wyświetl profil SIP, w którym chcesz zmienić identyfikator rozmówcy.
  2. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Identyfikator rozmówcy.


    
  3. Kliknij pozycję Wyłącz identyfikator rozmówcy.

  Więcej informacji o Skype Connect można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku innych przewodnikach po Skype Connect udostępnionych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype. 

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi