Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jako skojarzyć konta Skype'a z profilem SIP dla rozmówi przychodzących?

  Skojarzenie konta Skype'a z profilem SIP pozwoli przekierować rozmowy przychodzące na to konto firmowe do profilu SIP i skojarzonej centrali PBX. Możesz następnie umieścić w swojej witrynie i aplikacji przyciski Skype'a używające nazwy Skype tego konta, dzięki czemu klienci korzystający ze Skype'a będą mogli dzwonić do ciebie za darmo. Jeśli do konta Skype'a są przypisane numery Skype'a, rozmowy przychodzące na te numery również zostaną skierowane do centrali PBX.

  Gdy konto Skype'a jest skojarzone z profilem SIP, nie można użyć go do logowanie się do Skype'a. Konto Skype'a może być skojarzone tylko z jednym profilem SIP.

  Aby skojarzyć konto Skype'a z profilem SIP:

  1. Zaloguj się do Skype Managera™ na konto Skype'a, z którego chcesz przekierowywać połączenia.
  2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
  3. W menu Funkcje po lewej kliknij pozycję Skype Connect™.
  4. Przewiń do profilu SIP, dla którego chcesz skonfigurować rozmowy przychodzące, i kliknij pozycjęPokaż profil.
  5. Kliknij Dodaj numer lub konto Skype'a.
  6. Wybierz kartę Dodaj konto Skype'a.

   Karta Dodaj konto Skype'a
  7. Rozmowy na konta Skype'a można przekierować na numer wewnętrzny. W razie potrzeby wpisz numer wewnętrzny, na jaki mają być przekierowywane rozmowy, w polu Numer wewnętrzny.
  8. Kliknij pozycję Potwierdź.

  Dowiedz się więcej o dodawaniu użytkowników do Skype Managera.

  Aby usunąć konto Skype'a z profilu SIP:

  1. Wyświetl profil SIP, który używa konta Skype'a, które chcesz usunąć.
  2. Kliknij nazwę konta Skype'a, które chcesz usunąć.

   Nazwa konta firmowego do usunięcia.
  3. Kliknij pozycję Usuń konto.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).