Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak zarządzać abonamentami kanałów Skype Connect™?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytanie zawierają instrukcje dotyczące kupowania abonamentów kanałów Skype Connect, zmieniania abonamentu kanałów Skype Connect oraz anulowania abonamentu kanałów Skype Connect.

  Abonamenty kanałów Skype Connect to liczba kanałów jednoczesnych połączeń, których chcesz używać w ramach profilu SIP. Podlegają miesięcznym opłatom. Skype Connect może obsłużyć nawet 300 kanałów połączeń jednocześnie, umożliwiając prowadzenie nawet 300 rozmów naraz.

  Kupowanie abonamentu kanałów Skype Connect

  Możesz dodać abonament kanału do swojego profilu SIP, jeżeli tego nie zrobiłeś w trakcie tworzenia profilu:

  1. Zaloguj się w Skype Managerze™.
  2. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
  3. W menu po lewej stronie kliknij przycisk Skype Connect.
  4. Przewiń do profilu SIP, do którego chcesz dodać abonament kanałów Skype Connect, i kliknij pozycję Pokaż profil.
  5. Kliknij Wykup abonament kanału w celu włączenia tego profilu .
  6. Wpisz maksymalną liczbę potrzebnych kanałów Skype Connect.   Ilości ponad 100 zostaną zaokrąglone w dół do 10 i nie można ich przenosić pomiędzy profilami, jednak możesz tworzyć dowolną liczbę profili.

   Jeśli nie wiesz, jaka to powinna być liczba, kliknij pozycję Ile kanałów jednoczesnych połączeń potrzebuje moja firma?, aby wyświetlić liczbę kanałów sugerowaną na podstawie liczby pracowników.

   Nowy abonament kanałów będzie obowiązywać przez 30 dni od dnia zakupu i będzie automatycznie odnawiany co 30 dni, chyba że zostanie anulowany lub zmodyfikowany. Środki na opłacenie abonamentu kanału są pobierane z salda środków konta Skype Managera, a nie ze środków na koncie Skype przypisanym do profilu SIP.
    
  7. Jeżeli często dzwonisz do Stanów Zjednoczonych, możesz oszczędzać dzięki pakietom minut na rozmowy z USA. Każdy z pakietów zawiera 5000 minut do wykorzystania na połączenia z numerami stacjonarnymi i komórkowymi w Stanach Zjednoczonych. Kliknij Dodaj pakiety minut na rozmowy z USA i wpisz liczbę potrzebnych pakietów. Całkowity miesięczny koszt pakietów zostaje wyświetlony automatycznie.

   Ważne: Liczba wykorzystywanych pakietów minut na rozmowy z USA nie może przekroczyć liczby używanych kanałów.

   Jeżeli minuty z pakietu zostaną wyczerpane przed datą odnowienia pakietu, rozmowy do Stanów Zjednoczonych będą rozliczane ze środków na koncie Skype przypisanym do Skype Managera po standardowych stawkach za połączenia Skype Connect.
    
  8. Kliknij przycisk Kup teraz.

  Zmiana abonamentu kanałów Skype Connect

  Abonament kanałów Skype Connect dla dowolnego profilu SIP można zmieniać raz dziennie. W razie zmiany abonamentu (na przykład zwiększenia lub zmniejszenia liczby kanałów) dotychczasowy abonament kanałów zostanie anulowany i proporcjonalna suma zostanie zwrócona do Skype Managera. Nowy, zmieniony abonament kanałów Skype Connect zostanie natychmiast uaktywniony i będzie ważny przez 30 dni.

  Aby zmienić abonament kanałów Skype Connect:

  1. Wyświetl profil SIP, w którym chcesz zmienić abonament kanałów Skype Connect.
  2. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Kanały połączeń.
  3. Kliknij pozycję Zmień abonament.
  4. Wpisz nową liczbę potrzebnych kanałów Skype Connect.
  5. Jeżeli chcesz dodać do swojego profilu pakiety minut na rozmowy z USA lub chcesz zmienić liczbę pakietów, które zostały zakupione w trakcie tworzenia profilu, kliknij pozycję Dodaj pakiety minut na rozmowy z USA i wpisz liczbę potrzebnych pakietów.
  6. Kliknij przycisk Kup teraz. Nowy abonament kanałów Skype Connect będzie obowiązywać przez 30 dni od dnia zakupu i będzie automatycznie odnawiany co 30 dni, chyba że zostanie anulowany lub zmodyfikowany.

  Anulowanie abonamentu kanałów

  Aby anulować abonament kanałów Skype Connect:

  1. Wyświetl profil SIP, w którym chcesz anulować abonament kanałów Skype Connect.
  2. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Kanały połączeń.
  3. Kliknij pozycję Zmień abonament.
  4. Kliknij pozycję Anuluj abonament. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że masz zamiar anulować abonament dla profilu SIP, oraz datą wygaśnięcia abonamentu po anulowaniu.
  5. Kliknij pozycję Anuluj abonament.

  Więcej informacji o Skype Connect można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku innych przewodnikach po Skype Connect udostępnionych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi