Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jakie metody uwierzytelniania są dostępne w Skype Connect™?

   W przypadku Skype Connect dostępne są dwie metody uwierzytelniania:

  Metoda Opis

  Rejestracja SIP

  Jeśli centrala PBX jest zlokalizowana w sieci prywatnej za zaporą systemu NAT lub routerem, należy korzystać z rejestracji SIP, która zapewnia poświadczenia dla profilu SIP używanego do konfigurowania centrali PBX.

  Uwierzytelnianie IP

  Jeśli centrala PBX nie obsługuje rejestracji SIP bądź nie chcesz korzystać z tej metody rejestracji (np. ze względu na zasady bezpieczeństwa przyjęte w firmie), możesz użyć statycznego adresu IP jako metody uwierzytelniania.

  Do uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu Skype Connect używa nazwy użytkownika SIP. W przypadku korzystania z rejestracji SIP każde żądanie wymaga podania hasła. W przypadku korzystania z uwierzytelniania IP nie trzeba podawać hasła przy przekazywaniu żądania.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).