Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak dzwonić w aplikacji Skype?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Rozmowy na Skypie z kontaktami ze Skype'a są zawsze bezpłatne, natomiast do wykonywania połączeń komórkowych lub stacjonarnych przez Skype'a niezbędne są środki na koncie Skype lub abonament.

  1. Na liście Kontakty Contacts button znajdź osobę, do której chcesz zadzwonić.
   Uwaga: jeśli książka adresowa telefonu komórkowego została zsynchronizowana z listą kontaktów w Skypie, można także wykonywać połączenia Skype'a bezpośrednio z listy kontaktów na urządzeniu. Wystarczy dotknąć przycisk Skype obok osoby, do której chcesz zadzwonić. (Funkcja dostępna w aplikacji Skype w wersji 8. na urządzeniach z systemem Android (6.0+) i iPhone'ach).
  2. Wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić, a następnie wybierz przycisk rozmowy audioaudio call button lub wideo video call button. Aby wykonać rozmowę grupową, po prostu dodaj uczestników.
  3. Po zakończeniu rozmowy kliknij przycisk kończenia rozmowy end call button, aby się rozłączyć.
  Psst... Można również szybko przekształcić czat w rozmowę — wystarczy kliknąć przycisk audio audio call button lub wideo video call button na ekranie czatu.
   
  1. Na liścieRozmowy audio call button kliknij przycisk nowej rozmowy.
  2. Wybierz wszystkich żądanych uczestników rozmowy.
  3. Wybierz przycisk Rozmowa.
   Uwaga: wszystkie rozmowy grupowe będą zawsze rozpoczynane jako rozmowy audio, ale możesz włączyć obraz wideo podczas rozmowy, wybierając przycisk wideo video call button.

  Android 4.0.4–5.1
  1. Z listy Rozmów audio call button wybierz pozycję Rozpocznij nową rozmowę.
  2. Wybierz pozycję Nowa rozmowa grupowanew group call button.
  3. Wybierz wszystkich żądanych uczestników rozmowy.
  4. Wybierz przycisk audio audio call button lub wideo video call button.

  Aby dzwonić na telefony komórkowe lub stacjonarne, musisz mieć nieco środków na koncie Skype lub abonament. Jeśli masz już zapisane dane kontaktowe swojego rozmówcy, możesz nacisnąć lub kliknąć jego nazwisko na liście kontaktów albo użyć przycisku klawiatura numeryczna dial pad button, aby wprowadzić numer telefonu. Aby wybrać numer międzynarodowy, wybierz kraj/region z menu rozwijanego.

  Jeśli masz już tę osobę na liście kontaktów, postępuj zgodnie z następującą procedurą:

  1. Na liście Kontakty Contacts button znajdź osobę, do której chcesz zadzwonić.
  2. Wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić, a następnie wybierz przycisk audio audio call button lub wideo video call button.
   Jeśli zapisany jest więcej niż jeden numer telefonu danej osoby, wybierz z listy rozwijanej numer, na który chcesz zadzwonić.

  Czy można do mnie dzwonić na Skype'a z telefonów komórkowych i stacjonarnych?
  Tak, ale musisz mieć numer Skype, na który będzie można do Ciebie zadzwonić.
   

  W tej samej rozmowie głosowej może brać udział do 25 osób (24 plus ty). Maksymalna liczba strumieni wideo różni się w zależności od platformy i używanego urządzenia.

  Tak. Wybierz numery bezpłatne na klawiaturze numerycznej Skype'a. Następujące kraje i zakresy numerów są obsługiwane i bezpłatne dla wszystkich użytkowników:

  Francja: +33 800, +33 805, +33 809
  Polska: +48 800
  Wielka Brytania: +44 500, +44 800, +44 808
  USA: +1 800, +1 866, +1 877, +1 888
  Tajwan: +886 80

  Skype nie zastępuje zwykłych telefonów i nie należy go używać do połączeń z numerami telefonów alarmowych.
  W niektórych sytuacjach obsługiwane są ograniczone połączenia z numerami telefonów alarmowych przez Skype, dowiedz się więcej.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Jakie czynności mogę wykonywać podczas rozmowy w aplikacji Skype?
  Jak odebrać połączenie w aplikacji Skype?
   

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi